Oosterweel

Coalitiepartners CD&V en Open Vld hebben Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) opgeroepen om te stoppen met het spierballengerol in het Oosterweeldossier.

Als de Raad van State het advies van de auditeurs in het dossier van de Oosterweelverbinding volgt “moeten we van nul beginnen”. Dat heeft Vlaams minister Weyts gisteren in het Vlaams Parlement gezegd. Voor Weyts blijft het Oosterweeltracé wel het vertrekpunt.

Tags: 

Slechte dag voor de Vlaamse regering: de Raad van State heeft actiegroep stRaten-generaal gedeeltelijk gevolgd in hun redenering. En dat wil zeggen dat het Oosterweel-project weleens volledig van tafel zou kunnen worden geveegd. Een aantal vormelijke elementen van de Oosterweel-overkapping zijn niet in orde, maar dat de alternatieven als het Meccano-traject zelfs niet bekeken werden door het MER, daar tilt de Raad het zwaarst aan.

 

De auditeurs van de Raad van State hebben de klacht van actiegroep stRaten-generaal gegrond verklaard. Het voornaamste struikelblok is dat bij de opmaak van het milieueffectenrapport (MER) het alternatieve Meccano-tracé geen eerlijke kans kreeg. Experts noemen deze adviezen een “procedurele atoombom” en Vlaams minister Ben Weyts vreest voor “enkele jaren van vertraging” in het Oosterweeldossier. Wat zijn nu de mogelijke scenario’s?

 

Nog maar eens uitstel voor de Oosterweelverbinding/BAM-tracé: het lijkt wel de 37ste crisis voor de plannen. De crisis te veel? Als de rechters in april de adviezen volgen van de auditeurs van de Raad van State, ligt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) in de prullenmand. En is het haast zeker dat er geen enkele bouwvergunning meer komt voor het einde van dit decennium. Zowel 2018 als 2019 is een verkiezingsjaar, vandaar. Volgt u nog? We zetten enkele scenario's op een rij.

De Vlaamse regering heeft dertig dagen de tijd om het miljardenproject Oosterweel te redden. Dat staat op losse schroeven omdat een alternatief tracé - met de naam Meccano - onvoldoende zou zijn onderzocht. Als de Raad van State dat ook oordeelt, dreigt vier jaar onderzoek voor niets te zijn geweest en staat het project even ver als in 2013. Een kaakslag voor de mobiliteit in Antwerpen.

Groeit de verstandhouding tussen het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen in de discussie over de Oosterweelverbinding? Daar leek het gisteren op.
 
De auditeurs van de Raad van State zijn zeer kritisch over de manier waarop het milieueffectenrapport van Oosterweel tot stand kwam. Als het advies van de auditeurs wordt gevolgd, dreigt een nieuwe vertraging in dit dossier.

Als de Raad van State de Oosterweelplannen vernietigt, dreigt het hele project begraven te worden. De Vlaamse regering is achter de schermen koortsachtig op zoek naar een juridisch plan B.

De Raad van State dreigt de plannen voor de Antwerpse Oosterweelverbinding terug naar af te sturen. Volgens de auditeurs van de Raad is het milieueffectenrapport in het Oosterweeldossier niet correct opgesteld. Als de Raad van State het advies van zijn auditeurs volgt, dreigt een vertraging van 'enkele jaren' aldus Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos

17 januari 2017

 

Wil de Vlaamse regering het negatieve advies van de Raad van State aangrijpen als een kans?

Over Oosterweel en de wet van de remmende voorsprong

 

Op 13 juli 2015 stapten stRaten-generaal, Ademloos en drie burgers naar de Raad van State. Ze deden dat ‘van moetens’, nadat ze ruim een jaar lang tevergeefs hadden bepleit dat de Vlaamse regering spontaan voor een correct onderzoek van hun alternatief (het Meccanotracé) bij het milieueffectenonderzoek (MER) zou kiezen.

Pages