Oosterweel

De auditeur van de Raad van State zegt in een advies dat een alternatief voor Oosterweel onvoldoende onderzocht is. De kans bestaat dat het hele project weer naar af is. 

Advocaat Griet Cnudde en politicoloog Dave Sinardet bekijken hoe het nu verder kan en moet. 


klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

 

Tags: 

Antwerpen - Het advies van de auditeurs van de Raad van State betekent niet dat er jaren vertraging dreigt voor de overkapping van de Antwerpse Ring, zo meent Ringland. De burgerbeweging vraagt dat de overheid nu op een ernstige manier naar de alternatieven kijkt om tot een breed gedragen oplossing te komen. “De opeenvolging van mokerslagen voor het BAM-tracé biedt de gelegenheid om alle puzzelstukken nog eens bijeen te leggen en een vliegende doorstart te nemen, mét Ringland”, zo klinkt het in een persbericht.

Laat het vooruitgaan met Ringland

Persbericht Ringland 17/1/2017

Het advies van de auditeurs van de Raad van State betekent niet dat er jaren vertraging dreigt voor de overkapping van de Antwerpse Ring. De burgerbeweging Ringland vraagt dat de overheid nu op een ernstige manier naar de alternatieven kijkt om tot een breed gedragen oplossing te komen. De opeenvolging van mokerslagen voor het BAM-tracé biedt de gelegenheid om alle puzzelstukken nog eens bijeen te leggen en een vliegende doorstart te nemen, mét Ringland.

De Raad van State legt een bom onder het Oosterweeldossier. Twee auditeurs uiten fundamentele kritiek op de manier waarop het milieurapport voor de Oosterweel tot stand is gekomen. Met name op Linkeroever. Het zogenaamde alternatieve Meccano-tracé is er nooit echt bekeken, en dat is volgens hen een zware fout. Als de Raad van State de auditeurs volgt, dan wordt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd, en wordt de bouw van de Oosterweel jaren uitgesteld.

Het begon allemaal midden jaren 90 met een ambitieus, sommigen zeggen 'megalomaan', plan om de Antwerpse Ring rond te maken. De prestigieuze 'Lange Wapper' moest de Linker- met de Rechteroever verbinden, maar na hevig verzet moesten die plannen wijken. Dat verzet is nog steeds niet gaan liggen en 20 jaar later steekt de eerste spade nog steeds niet in de grond. Indien u de ontwikkelingen in dit dossier al lang niet meer kunnen volgen dan kan deze tijdlijn misschien als leidraad dienen.

Tags: 

Pages