Oosterweelverbinding

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Antwerpse bestuursakkoord is leerrijk. Over mobiliteit wordt eerst verklaard dat 'beslist beleid' over de Oosterweelverbinding wordt uitgevoerd om in een volgende paragraaf te stellen dat op basis van ‘Plan-MER’ (milieu-effectenrapport)’ een keuze zal gemaakt worden tussen vijf alternatieven, waaronder de 'Diepe Wapper' op het BAM-tracé alsook de gefaseerde oplossing volgens het Meccanotracé. Deze cryptische en diplomatisch-horoscopische omschrijving laat dus alle opties open.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als de Vlaamse regering haar plannen voor de uitbreiding van de Brusselse ring en de Oosterweelverbinding doorzet, is het bijna onmogelijk om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer rijstroken op Brusselse Ring en de nieuwe Oosterweelverbinding zijn een ramp voor het klimaat, volgens Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu. Ze zijn niet verzoenbaar met de doelstellingen voor een verantwoord klimaatbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Ondertussen blijven alternatieve maatregelen hangen bij lege intentieverklaringen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Grote investeringen in weginfrastructuur zoals een bredere Brusselse ring of de Oosterweelverbinding in Antwerpen staan haaks op de Europese klimaatdoelstellingen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace.

De komende weken worden cruciaal voor het Vlaamse beleid op het vlak van klimaat en infrastructuur. De regering moet beslissingen nemen over het klimaatplan 2013 - 2020 en over extra rijstroken op de Brusselse ring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bredere Brusselse ring of de nieuwe Antwerpse Oosterweelverbinding vallen niet te rijmen met de Europese klimaatdoelstellingen. Studiebureau Transport & Mobility Leuven (TML) onderzocht in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace de CO2-impact van beide controversiële infrastructuurprojecten (1). Uit de studie blijkt duidelijk dat inzetten op meer weginfrastructuur niet overeenstemt met een verantwoord klimaatbeleid.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als burgemeester van Antwerpen wil Bart De Wever focussen op mobiliteit, veiligheid en burgerschap met rechten en plichten. Als voorzitter van de N-VA wil hij na de parlementsverkiezingen van 2014 het confederalisme afdwingen. Wat dat laatste precies inhoudt, zal de partij op een congres omschrijven. Maar één ding is duidelijk: We moeten stoppen met te onderhandelen over wat we niet meer samen wensen te doen.

Pages