Oosterweelverbinding

Milieu en mobiliteit domineerden maandagavond de Antwerpse gemeenteraad. De oppositiepartijen wilden op ’t Schoon Verdiep het stadsbestuur aan de tand voelen over onder meer het klimaatplan, de gevolgen van Dieselgate voor de geplande Oosterweelverbinding, de plannen rond de ‘vergroening’ van de stad en de geplande invoering van de lage emissiezone.

Bij stRaten-generaal en Ademloos maakte het opschrift ‘Heeft u nog suggesties?’ op de brochure over de inspraakronde project-MER Oosterweelverbinding uiteraard een hilarische indruk. Al tien jaar formuleren zij immers onderbouwde kritiek en alternatieven, waar dan vervolgens b.v. doodleuk een gevangenis bovenop komt te staan. Zijzelf krijgen vaak het label van hinderlijke dwarsliggers opgeplakt, die het krachtdadig beleid van de overheid blokkeren.

'Net zoals de VS en de Soviets tijdens de Koude Oorlog, vechten de coalitiepartners hun conflicten uit op territoria in de marge', vindt Björn Rzoska (Groen). 'Wat echter de fundamentele meningsverschillen zijn, komen we niet te weten, maar we krijgen er wel een idee van.'

Velen zullen de wenkbrauwen gefronst hebben bij het schouwspel dat N-VA, Open VLD en CD&V de afgelopen week in de Vlaamse regering te berde brachten.

Bart De Wever maakt zich in New York zorgen over de verarming van de Antwerpse bevolking waarbij een deel van de middenklasse de stad verlaat en door armere burgers wordt vervangen.

afbeelding

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) hebben hun rekenmachine boven gehaald en zijn samen tot de conclusie gekomen dat de luchtvervuiling in Europa ons 1.500 miljard euro kost. Duizendvijfhonderd miljard euro, o lezer. Per jaar overigens.

Pages