Oosterweelverbinding

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Letterlijk: de open brief waarin de gerenommeerde artsen waarschuwen voor stijgende gezondheidsrisico’s van de Oosterweelverbinding.

 

Dr. Daan Van Brusselen, kindergeneeskunde, Antwerpen

Dr. Wouter Arrazola de Oñate, directeur Vlaamse Vereniging Respiratoire Gezondheidszorg

Prof. Dr. Benoit Nemery, hoogleraar toxicologie en arbeidsgeneeskunde, K.U. Leuven

Prof. Dr. Tim Nawrot, hoofddocent milieu-epidemiologie, Universiteit Hasselt en K.U. Leuven

Dr. Marc Goethals, cardiologie, Aalst

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Hogere Zeevaartschool barst stilaan uit haar voegen. Ze gaat een nieuw campusdeel bouwen achter het huidige (en beschermde) schoolgebouw. De nieuwbouw komt op het huidige rugbyveld en vergt een investering van zo'n 20 miljoen euro.

Van overal komen ze, de studenten van de Hogere Zeevaartschool. De Antwerpse hogeschool heeft sinds zijn start in 1800 - nog onder het bewind van Napoleon - zo'n uitstekende reputatie opgebouwd dat het studentenaantal enorm blijft stijgen. Vooral de laatste jaren. In 2000 stond de teller op 250 studenten. Nu klokt de school al af op 660.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een groep stedenbouwkundigen en geëngageerde Antwerpenaren heeft met het project Ringland een alternatief uitgewerkt voor de controversiële Oosterweelverbinding dat evenveel tijdswinst zou genereren en een volledige overkapping van de Antwerpse ring inhoudt. Op die manier zou Antwerpen er bovendien een oppervlakte op het dak van die ring bijkrijgen die even groot is als de historische binnenstad (tussen Leien en Scheldekaaien).
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen. Ongeveer vijfhonderden belangstellenden woonden woensdagavond de infoavond bij van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal over de keuze van de Vlaamse regering voor de Oosterweelverbinding. Manu Claeys vergeleek met het Meccano-tracé, dr. Dirk Avonts (Groen) besprak de gevolgen van de keuze voor BAM voor de leefbaarheid en de volksgezondheid.

Ademloos-voorzitter Wim van Hees beschuldigde de regering van "systeemfouten".

LM
Gazet van Antwerpen 06-03-2014 pag. 18

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De afgelopen dagen is de hele discussie rond het sluiten van de Ring weer helemaal opgelaaid. Aanleiding hiertoe is de beslissing van de Vlaamse Regering om, op basis van het zopas verschenen MER (Milieu-effectenrapport), voluit voor het BAM-tracé te gaan. In dit artikel beschrijf ik kort wat de gevolgen voor Regatta zijn wanneer dit tracé gerealiseerd zou worden. 

Pages