Oosterweelverbinding

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Europese Commissie heeft België donderdag een laatste waarschuwing gegeven over de uitstoot van fijn stof. De Commissie is van mening dat België al jarenlang onvoldoende inspanningen levert om de vervuiling te beperken en vraagt dringende maatregelen. Als die er niet komen, wordt ons land doorverwezen naar het Europees Hof. Dat kan zware boetes opleggen.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De kans dat ooit een wagen dit Oosterweeltracé zal uitrijden, is bijzonder klein, denkt Low Impact Man Steven Vromman. 'Onze ministers hebben nog niet opgemerkt dat er nog een andere onderstroom in onze samenleving is: mensen die er genoeg van hebben steeds meer te werken en te consumeren voor steeds minder levenskwaliteit'

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil de brug van de Antwerpse ring over het Albertkanaal vervangen door een tunnel, ter verfijning van het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding. Dat schreef uw krant woensdag. Actiegroep stRaten-generaal noemt het idee "een belangrijke mentale omslag op politiek niveau", maar waarschuwt ervoor dat bij een dergelijke constructie het grootschalig overkappen van de Antwerpse ring nog steeds onmogelijk zou blijven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Natuurpunt WAL nodigt Gemeenteraad en Districtsraad Antwerpen uit op winterwandeling in natuurgebied Het Rot (Antwerpen LO)

Op zondag 26 januari nodigt Natuurpunt WAL de leden van de Gemeenteraad en de Districtsraad Antwerpen (en hun gezinsleden) uit voor winterwandeling in het natuurgebied Het Rot (Antwerpen LO). Het Rot – compensatiegebied voor de Oosterweelverbinding – grenst aan de Middenvijver, gedoogzone voor zachte recreatie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er komt veel kritiek op een studie van het Vlaams Verkeerscentrum waaruit blijkt dat een tolvrije Liefkenshoektunnel nauwelijks effect zal hebben op de files op de E17. De actiegroep Liefkenshoektolvrij.be stelt de parameters in vraag en spreekt van volksbedrog.

"Er wordt bijna met geen woord gerept over de effecten op de Waaslandtunnel", zegt Paul Schietekat.

Pages