Oosterweelverbinding

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Rekenhof bekritiseert de vertraging die de geplande Oosterweelverbinding in Antwerpen oploopt. Dat blijkt uit een rapport dat het hof vandaag voorstelt in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement buigt zich sinds mei 2011 om de zes maanden over de voortgang voor het Masterplan 2020 in Antwerpen, waar de Oosterweelverbinding deel van uitmaakt.

 

Rapport Rekenhof
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voor het BAM-tracé, dat de Antwerpse ring moet rondmaken, zijn al 142 miljoen euro aan studiekosten uitgegeven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) opvroeg bij minister Hilde Crevits (CD&V)....

Voor het BAM-tracé, dat de Antwerpse ring moet rondmaken, zijn al 142 miljoen euro aan studiekosten uitgegeven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) opvroeg bij minister Hilde Crevits (CD&V).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Niet verwonderlijk dat Kris Peeters de populairste politicus van Vlaanderen is. Voortdurend wordt hij opgevoerd als een degelijke staatsman, sportief, goedlachs, met empathie voor zieke mensen of mensen met een handicap, kortom een warme persoon.

Wie echter kijkt naar zijn politieke realisaties, ziet toch een andere Kris Peeters.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering keurde vrijdag een decreet goed om te vermijden dat grote infrastructuurwerken als de Oosterweelverbinding verzanden in een procedureslag die jarenlang kan aanslepen. Het versnelt en vereenvoudigt de regels voor grote infrastructuurwerken.

Zo blijven er drie fases over in de besluitvorming in plaats van de huidige elf stappen. Er zijn nog twee openbare onderzoeken nodig in plaats van vijf.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Er zijn de procedures tegen de Sinksenfoor in Antwerpen, tegen onredelijke planbateneisen in Essen en Wuustwezel, tegen de Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (PRUP’s) voor Herselt en een stukje Wuustwezel, tegen een tramverlenging in Wijnegem, tegen klasseringsbesluiten van bepaalde natuurgebieden, enz… Er zijn actiegroepen in het verweer tegen de Oosterweelverbinding, tegen de R11 bis, tegen de uitbreiding van de Antwerpse haven en de afbraak van het polderdorp Doel, tegen nieuwe kanalen naar Zeebrugge, tegen Uplace (winkelcentrum bij Vilvoorde), enz…
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ademloos wil Mevr. Nabilla Ait Daoud, de nieuwe Antwerpse Schepen van Milieu (N-VA)  helpen. Immers Minister van milieu Joke Schauvliege vroeg om voorstellen voor het aankopen van bos via het Vlaams Bossencompensatiefonds. Ademloos vindt dat als je een bos niet kapt je het niet moet herplanten. Ruim 5.000 mensen onderschreven de petitie.

Pages