Oosterweelverbinding

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Van de Oosterweelverbinding tot Uplace en de uitbreiding van de Brusselse ring, dit land bewijst voortdurend de kunst om onze ruimte in te richten slecht te beheersen. Een goed en open samenspel tussen overheid en privé is dikwijls ver te zoeken. Niet te verwonderen dat de samenleving zich laat horen via actiecomités als stRaten-generaal en Ademloos. Voldoende stof voor een derde ‘Ikke en de rest kan stikken’ debat.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wachten op Godot. Dat is anno 2013 meer dan ooit het verhaal van de Oosterweelverbinding, de twee tunnels die er moeten komen om de Antwerpse ring te sluiten. Stilaan wordt in Antwerpen zelfs de vraag gesteld of het Martelarenplein in Brussel, waar de Vlaamse regering is gehuisvest, er nog wel in gelooft. Officieel blijft de streefdatum 2021.

 

 

 

1. Wat is er beslist?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Rudi Thomaes nieuwe BAM-bestuurder

Rudi Thomaes, de voormalige topman van het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO), vervangt binnenkort Karel Vinck als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), bekend van het Oosterweeldossier. Dat staat donderdag op de website van De Tijd.
 

De 60-jarige Thomaes nam vorige zomer afscheid van het VBO, waar hij sinds 2004 gedelegeerd bestuurder was. Daarvoor werkte hij 33 jaar bij Alcatel en diens voorloper Bell Telephone.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Niet alleen Antwerpen worstelt met grote infrastructuurwerken. De Raad van State vernietigt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Limburgse noord-zuidverbinding.

Net nu Limburg na de slag van Ford-Genk een tweede economische adem zoekt, legt de Raad van State een van de grote investeringsprojecten in de provincie stil. De administratieve rechtbank vernietigt het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de nieuwe omleidingsweg in de noord-zuidverbinding. De werken lagen al stil.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het Laatste Nieuws-editie Waasland van 01/02/2013 lazen we de tekst "St-Annabos is 1,6 miljoen euro waard". We vermoeden dat deze tekst is overgenomen uit ons tijdschrift Groenlink dat einde december 2012 verscheen. Jammer genoeg kloppen de geciteerde cijfers niet. Onze tekstschrijver heeft de berekende waarde van het Noordkasteel verward met die van het St-Annabos. Daarom deze rechtzetting.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Partijen lossen schot voor de boeg bij bespreking bestuursakkoord

Het echte vuurwerk bleef uit op de Antwerpse gemeenteraad maandagavond. Toch is het duidelijk dat de oppositie het burgemeester Bart De Wever (N-VA) en zijn ploeg niet gemakkelijk gaat maken. Af en toe kwamen ook andere bestuursniveaus aan bod.

De nieuwe gemeenteraad had anderhalf uur nodig om de gewone agenda af te werken. Dat kwam niet door het grote aantal agendapunten, maar wel door de tussenkomsten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

...
Ook over uw betrokkenheid bij de BAM, die de werken in en rond Antwerpen moet coördineren, bent u onder vuur genomen. Om te beginnen bent u niet geslaagd in uw opdracht: draagvlak creëren voor de Oosterweelverbinding.

'Dat is totaal mislukt, inderdaad. Maar de communicatie over andere aspecten van het masterplan is voortreffelijk verlopen. Het probleem was dat wij op crisismomenten niet mochten communiceren, omdat de advocaten bang waren dat alles wat ze zegden kon worden misbruikt. We werden betaald om te communiceren, maar we mochten niet.'

Pages