open brief

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

open brief en uitnodiging aan  mevrouw Joke Schauvliege, minister 
van leefmilieu

 

België scoort 29ste van 30 Europese landen inzake leefmilieu.
Vlaanderen kapt dagelijks 1,5 hectare bos.

U bent onze minister ter ondersteuning van mens, dier en plant als bedreigde soorten op deze  bedreigde planeet.
U wordt daarvoor redelijk goed betaald. Het weze u gegund.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geachte heer Luwel,

Tijdens ‘Wakker op Zondag’ op ATV deed u inzake de Oosterweelverbinding twee uitspraken die mijn wenkbrauwen deden fronsen. Samenvattend was uw stelling:

  1. Het Meccano-tracé is weliswaar beter dan het BAM-tracé maar er is geen maatschappelijk draagvlak voor;
  2. Bijgevolg, gezien de dringende nood, moeten we snel snel met het BAM-tracé aan de slag.
  3. Dit vraag uiteraard om een reactie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geachte minister Smet, beste Pascal,

 

U hebt het wellicht ook gelezen, al is Antwerpen Brussel niet: Lawaai is een probleem voor 346 scholen in Antwerpen.

* “Minstens 346 Antwerpse scholen krijgen dagelijks meer dan 50 decibel (dB) omgevingslawaai te slikken. Verontrustend, als je weet dat je vanaf 42 dB gezondheidsrisico's loopt.” (...) “Alarmerend is dan ook dat 93 Antwerpse scholen scoren tussen 60 en 65 dB, 66 scholen tussen 65 en 70dB, 28 tussen 70 en 75dB en er zelfs één school is die dagelijks meer dan 75dB te verwerken krijgt.”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

zeer geachte heer minister, beste Jo,

Antwerpen was aangenaam verrast 19 maart via de media te vernemen dat u waarschuwt voor de gezondheidsrisico's van wonen onder hoogspanningslijnen, vooral voor kinderen. Wij citeren: "Wetenschappers houden rekening met de mogelijkheid van één tot twee kinderen met leukemie in een periode van twee jaar in Vlaanderen. U toont hiervoor uw bezorgdheid hoewel u opmerkt dat er geen bewezen oorzakelijk verband bestaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zonder woorden

Een open brief aan de Eerbiedwaardige vertegenwoordigers van het ‘Middenveld’, de Eerbiedwaardige opiniemakers van onze ‘vrije’ pers, de Eerbiedwaardige literatoren met symfonieën van mooie woorden.

Eerbiedwaardige mevrouw, mijnheer,