openbaar domein

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Willem-Frederik Schiltz wordt lijsttrekker in zijn district. Schiltz, die op Linkeroever woont, wil het belang van de districten versterken.

• Schiltz (32) is jurist en zetelt voor Open Vld inde Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij is onder meer gespecialiseerd in de energiedossiers. Zijn vriendin is Groen-senatrice Freya Piryns.

De zoon van wijlen Hugo Schiltz wekte verbazing toen hij in2007 opkwam op de lijst van Open Vld. Anno 2012;maakt hij deel uit van de vernieuwde Antwerpse ploeg van minister Annemie Turtelboom.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Berchem
In café Het Been in de Belpairestraat stelden de lijsttrekkers van het Berchemse kartel sp.a-Groen hun ambitieus programma voor.

Districtsvoorzitter en lijsttrekker Peter Raats van sp.a werd bijgestaan door partijgenote Ria Vermeulen, die op de tweede plaats staat op de kartellijst en het nummer drie op de lijst Freek Van Looveren van Groen. "We kiezen voor een duurzaam en gezellig Berchem.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ook zonder de uitslag van het referendum zou het advies van de stad Antwerpen over de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding negatief zijn geweest. Dat zei Antwerps burgemeester Patrick Janssens (sp.a) vandaag in het Vlaams parlement. Volgens Janssens zijn heel wat deeladviezen kritisch. De bouwaanvraag alsnog goedkeuren noemde hij "niet realistisch".

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de verdere aanpak van het Oosterweeldossier. Ze is overeengekomen om een ministerieel comité op te richten voor het mobiliteitsvraagstuk rond Antwerpen. Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters gaat de Vlaamse regering enkele maanden de tijd nemen voor een beslissing.

In het ministerieel comité Duurzame Antwerpse Mobiliteit zullen de viceminister-presidenten, de bevoegde vakministers van Openbare Werken, Financiën en Ruimtelijke Ordening, en minister-president Kris Peeters deel uitmaken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ook zonder de uitslag van het referendum zou het advies van de stad Antwerpen over de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding negatief zijn geweest. Dat zei Antwerps burgemeester Patrick Janssens (sp.a) woensdag in het Vlaams parlement.
(belga) - Volgens Janssens zijn heel wat deeladviezen kritisch. De bouwaanvraag alsnog goedkeuren noemde hij "niet realistisch".
Voor het formuleren van een advies wint het stadsbestuur deeladviezen in op het vlak van milieu, ruimtelijke ordening, openbaar domein, mobiliteit, archeologie, monumentenzorg, brandweer, verkeerspolitie en haven.