openbaar domein

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Willem-Frederik Schiltz wordt lijsttrekker in zijn district. Schiltz, die op Linkeroever woont, wil het belang van de districten versterken.

• Schiltz (32) is jurist en zetelt voor Open Vld inde Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij is onder meer gespecialiseerd in de energiedossiers. Zijn vriendin is Groen-senatrice Freya Piryns.

De zoon van wijlen Hugo Schiltz wekte verbazing toen hij in2007 opkwam op de lijst van Open Vld. Anno 2012;maakt hij deel uit van de vernieuwde Antwerpse ploeg van minister Annemie Turtelboom.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Berchem
In café Het Been in de Belpairestraat stelden de lijsttrekkers van het Berchemse kartel sp.a-Groen hun ambitieus programma voor.

Districtsvoorzitter en lijsttrekker Peter Raats van sp.a werd bijgestaan door partijgenote Ria Vermeulen, die op de tweede plaats staat op de kartellijst en het nummer drie op de lijst Freek Van Looveren van Groen. "We kiezen voor een duurzaam en gezellig Berchem.