openbaarheid

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Het was vooral hij die overheidsplannen technisch ontleedde en alternatieven uitwerkte.
In dat proces werd  hij onbedoeld ook ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd  even ernstig genomen wordt.

We hebben Peter Verhaeghe tegast voor een uitgebreid gesprek over Openbaarheid van Bestuur, de 22 jaar jonge Vierde Pijler van onze Democratie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ook al ontkent de legerleiding het voorlopig in alle toonaarden, uit een uitgelekt intern defensiedocument dat de collega's van de VRT konden inkijken, blijkt volgens experts dat we nu al in een sluipende besluitvorming rond de vervanging van de F-16's terecht zijn gekomen.

Onze generaals zouden aansturen op de Amerikaanse F-35 'Joint Strike Fighter', ook al heeft de Nederlandse ervaring geleerd dat dit toestel technisch omstreden is en bovendien het allerduurste op de markt is. Een dergelijke beslissing is te belangrijk om ze aan militairen over te laten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Björn Rzoska van Groen heeft er zijn tanden in gezet. En hij haalt boven wat de actiegroepen al jarenlang zeggen: het hele MER ...rapport is een grote maskerade. Ook en vooral de kostprijs. Kris Peeters en de hele Valentijnscrew beweerden dat het 3,2 miljard was, terwijl in december al berekend was dat het 4,9 miljard was, dat scheelt dus meer dan 50 %. Weet u nog dat de BAM ontbonden zou worden?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Verdrag van Aarhus is een internationaal milieuverdrag van de Verenigde Naties, dat voorziet in een aantal basisrechten voor burgers en milieuverenigingen, zoals het recht op openbaarheid en inzage van milieudocumenten, het recht op vroegtijdige inspraak bij plannen en projecten en het recht op een beroepsprocedure bij een rechtbank.

Alle verdragsstaten moeten tweejaarlijks een implementatierapport overmaken aan het verdragscomité. Daarin staat beschreven hoe het land de basisrechten uit het verdrag in eigen land toepast. België publiceerde onlangs dit rapport.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

08/10 Gemeenteraad Op de Grote Markt in Antwerpen heeft Groen maandag actie gevoerd om meer inspraak te vragen voor verenigingen, bewonersgroepen en middenveld. De partij stelt voor om na de komende verkiezingen een participatieraad in het leven te roepen met zowel beleidsmensen, deskundigen als bewoners. Groen wil ook vaker referenda organiseren met een bindend karakter.