openbaarheid van bestuur

afbeelding

 Wouter Van Besien (Groen) krijgt als Vlaams Parlementslid geen inzage in het mailverkeer tussen de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de studiegroep Antea. “Het controlerecht als Vlaams Parlementslid werd in het verleden bijna nooit geweigerd”, zegt Van Besien.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Stadssecretaris Roel Verhaert heeft ten onrechte geweigerd om gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) inzage te geven in een advies van het Agentschap Natuur en Bos in het dossier-Middenvijver. Dat zegt provinciegouverneur Cathy Berx.

Gouverneur Cathy Berx meent dat de stadssecretaris wel degelijk inzage had moeten geven in het voorlopig advies dat het Agentschap Natuur en Bos, in het kader van de zogenaamde passende beoordeling, had overgemaakt aan het Antwerpse stadsbestuur.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr : Zoals de Britten zeggen : "The Proof of the Pudding is in the Eating".  Maar soms heeft het echt wel zin om eerst in die potjes te kijken en te ruiken om zeker te zijn dat het geen stinkende potjes zijn.    Dat recht hebben wij, dat recht heeft elke burger.  Maar dat recht afdwingen blijkt niet zo eenvoudig te zijn.  Waarom saboteert de overheid vaak de gerechtvaardigde eisen van haar onderdanen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

DOOR STIJN TORMANS

Vorige week gooide cultuurminister Joke Schauvliege de subsidieadviezen online. Een poging tot openbaarheid van bestuur, heette het, geen geheim gedoe meer. Maar als u openbare dossiers wilt inzien die níét op het internet staan, komt u geheid van een slechte kermis thuis. Over artikel 32, of de calvarietocht langs de gemeentehuizen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BEVEREN-WAAS - stRaten-generaal en Ademloos vragen om de bouw van de gevangenis in Melsele onmiddellijk stop te zetten. De actiegroepen kregen van de Vlaamse ombudsman gelijk in het Meccanodossier.

 

Vorig jaar in juni dienden stRaten-generaal en Ademloos een klacht in bij de Vlaamse ombudsdienst omdat de actiegroepen het studiewerk van de Vlaamse regering rond het Meccanotracé niet konden inkijken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Peter Verhaeghe is een wakkere burger die een apolitieke en kwaliteitsvolle bijdrage wil leveren aan het beleid. Het stadsbestuur van Diest meent echter dat deze man, door zijn veelvuldige vraag naar bestuursdocumenten, de reguliere werking van de administratie verstoort en besliste onlangs de man het recht te ontnemen om nog documenten op te vragen. Maar zouden dergelijke initiatiefnemende burgers die een waardevolle bijdrage willen leveren aan het beleid, niet net geprezen moeten worden? Waar is de overheid in godsnaam mee bezig?

 

Pages