Oude Landen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

MERKSEM - Het Merksemse districtsbestuur vraagt dat de stad Antwerpen bezwaar aantekent tegen de bouwvergunning van Infrabel voor de spoorvertakking Oude Landen. Merksem ziet daarmee zijn laatste stuk groen verdwijnen. ‘Wij vragen dat deze vertakking ondergronds gaat. Ze vormt een bedreiging voor ons nieuw aan te leggen Laaglandpark, ons laatste groen', stelt districtsvoorzitter Gilbert Verstraelen (SP.A).

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

EKEREN - Infrabel heeft de bouwvergunning op zak voor de aanleg van de nieuwe spoorvertakking Oude Landen. Het Antwerpse stadsbestuur had gevraagd de kruising van de sporen in tunnels aan te leggen, maar daar is de Vlaamse dienst Ruimtelijke Ordening niet op ingegaan.

Infrabel zal langs het volledige traject van de spoorvertakking Oude Landen in Ekeren geluidswerende wanden dienen te plaatsen. De aanleg van de tweede spoorvertakking is nodig omdat de bestaande vertakking aan haar limiet zit.