OVAM

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM is het niet eens met de plannen van Noriant om in het Sint-Annabos een "tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven bodem" in te richten.

Noriant wil in de opslagplaats baggerslib storten dat vrijkomt bij bouw van de Oosterweeltunnel. "Wij hebben inderdaad een negatief advies afgeleverd", bevestigt Jan Verheyen, de woordvoerder van OVAM. "Wij zijn van mening dat het slib dat Noriant wil opslaan in het Sint-Annabos beschouwd te worden als een afvalstof. Om afvalstoffen te morgen opslaan, moet men een andere milieuvergunning aanvragen."