overheid

3 over zeven 
Patrick De Groote, coördinator van de Zomer van Antwerpen


Ik merk veel onvrede bij de mensen. De kloof en het wantrouwen tussen de burger en de politiek lijken groter dan ooit. Niet alleen hier, ook elders in Europa. Er zijn de grote stakingen in Frankrijk, en ook in Griekenland en Spanje blijft het rumoerig. Uit al die acties kan je afleiden dat de mensen niet meer geloven in degenen die verondersteld worden het land te leiden.

In het opiniestuk Niet de auto veroorzaakt de file” van Bart Van der Leenen worden een aantal terechte (pijn)punten aangehaald. Het huidige beleid mist inderdaad visie en daadkracht en de besparingen bij De Lijn en NMBS absoluut contraproductief. De suggestie op het einde is ook een mooi toekomstbeeld. Toch ademt het artikel een hoge persoonlijke machteloosheid uit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Jos Vander Velpen is jurist bij de Liga van de mensenrechten en Bleri Lleshi is politiek filosoof

Zij stellen juridische en filosofische vragen rond het spanningsveld tussen milieu, ruimte, gezondheid, overheid en tolerantie, maar ook rond onze “gaswetgeving” en scheiding der machten. Ze hadden een heel aandachtig publiek.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Jeroen Olyslaegers is schrijver en columnist

 

Alles zal worden onthuld, o lezer. Het is gewoon een kwestie van tijd. Met de verkiezingen in aantocht loopt een mens de kans om zich te laten opslorpen door de waan van de dag of politiek te reduceren tot wat televisiekanalen heden ten dage aanbieden: pratende koppen zonder kippen, in een legbatterij van kijkcijfers. Dat is niet fair tegenover politici, reduceert democratie tot een ballenkraam en doet deze schrijver, uw dienaar, wat lusteloos schoppen in een open doel.

Pages