overheid

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als de overheid klachten heeft over de werking van de Raad van State moet ze zelf de regels aanpassen, vindt Marie-Rose Bracke, voorzitter van de Raad. Ze staat open voor aanpassingen, er loopt zelfs overleg met minister-president Peeters en minister van Justitie De Clerck, ‘maar het kan zeker niet de bedoeling zijn om de inspraak van het individu te schrappen’.

 

'We kunnen alleen de wet toepassen'

Ruimere rol voor Raad van State

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België slaagt er steeds beter in om de Europese richtlijnen tijdig om te zetten. Uit de gegevens in het meest recente scorebord (van maart 2011) blijkt echter dat ons land de richtlijnen niet correct omzet.

België is momenteel de lidstaat waartegen het grootst aantal inbreukprocedures loopt. Tegen België lopen overigens meer inbreukprocedures wegens een slechte toepassing van het EU-recht dan voor de niet-conformiteit van het Belgisch recht met het EU-recht.

Pages