overkappen

Zelfs het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid had het gezegd: ‘Als je de grens voor alcoholgebruik achter het stuur op 0,2 promille brengt, dan zou je iedereen moeten beboeten die een bordje kreeftensoep met een vleugje alcohol heeft gegeten.’

‘Van onze kreeftensoep moeten ze afblijven’, had op zijn beurt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gedacht, weliswaar geheel privé. ‘Weinig dingen zijn lekkerder dan kreeftensoep.’

Kort antwoord: 

Er bestaan wereldwijd heel wat overkappingen en ieder jaar komen er meer bij - zoals het kersverse overkappingsproject van Amsterdam. Dus zeldzaam zijn overkappingen zeker niet. En ook niet wereldvreemd, want ieder overkappingsproject heeft tot nu toe zijn doel bereikt: de leefkwaliteit en het ontwikkelingspotentieel van de omliggende woonwijken verbeteren. Het is bovendien geen luxe maar een kerntaak van de overheid om de gezondheid en ontwikkeling van zijn inwoners en in het bijzonder onze kinderen te garanderen. Als moderne steden dat niet kunnen of willen, gaan stedelingen hun heil zoeken in de schaarse open ruimte die ons nog rest. Bekijk het lange antwoord voor een prachtige presentatie van een hele resem overkappingen over heel de wereld.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een paar dagen terug toonde het Vlaamse televisieprogramma “Terzake” een korte reportage over voor- en nadelen van het overkappen van de ring in Madrid. De reporter liet enkele Madrilenen aan het woord. Een van hen nam de journalist mee naar een luchtrooster en wees op de uitstootproblematiek. Een ander iemand zei dat de luchtkwaliteit in de stad er niet merkbaar op was vooruitgegaan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eén dag voor de verkiezingen organiseert Ringland een wave op tien bruggen over de Antwerpse Ring. Als afsluiter vindt de laatste vlagplanting plaats in de berm van de afrit Borgerhout.
De wave is een initiatief van Ringland, Ademloos en stRaten-generaal.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

een overkapping met gaten!


 
Er is wel degelijk een studie die aantoont dat de Antwerpse Ring ook overkapt kan worden met het BAM-tracé. Dat laat nu ook de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, die de Oosterweelwerken coördineert, formeel weten. Bij de verdere uitwerking van het BAM-tracé wordt het scenario van een overkapping meegenomen, met verstevigde wanden langs de sleuven om er een dak op te kunnen leggen.

 

Tags: 

Pages