overkappen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op zondag 4 mei staat in Antwerpen een grote familiewandeling op de agenda, onder het motto ‘Stappen om te overkappen’. De wandeling start in Deurne, Merksem of Borgerhout en gaat naar Park Spoor Noord, om zo vanuit verschillende stadsbuurten de eisen voor een gezonder Antwerpen kracht bij te zetten. De locaties zijn niet zomaar gekozen, het zijn districten die zwaar te lijden hebben onder de geluids- en fijnstofvervuiling van de ring dwars door de stad. Het zijn ook districten die blijvend hinder zullen ondervinden indien er niet snel werk gemaakt wordt van een overkapping van de ring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse actiegroep stRaten-generaal is er niet over te spreken dat de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) en studiebureau Antea "weinig verschil" zien tussen de overkappingsmogelijkheden van de Antwerpse ring bij het Meccano- en het Oosterweeltracé. "Bij Oosterweel betekent 'overkappen' het leggen van een deksel van honderd op honderd meter, met lage luchtkwaliteit en hoge barrièrevorming als gevolg", klinkt het.

Kort antwoord: 

Ja. Overkappen is duur. Of beter gezegd: kost veel geld. Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft in een studie van 2012 (Overkappingsonderzoek Antwerpse ring) een ruwe schatting voor de Antwerpse Ring neergezet: 160 miljoen per kilometer. De volledige Ring is ongeveer 12 kilometer lang. Dat is dus een frisse 1,9 miljard. En dit zonder luchtzuiverende filters.
Maar... de baten binnen duur en dichtbevolkt stedelijk gebied zijn ook niet mis.

 
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ringland, een vereniging van architecten en stedenbouwkundigen, vindt dat de Antwerpse ring helemaal overkapt moet worden. Een haalbaar idee, vinden ze.
 

Als de Antwerpse ring overkapt zou worden, zou het verkeer in tunnels onder de grond kunnen verdwijnen en zou er bovengronds een gebied vrijkomen dat even groot is als de Antwerpse binnenstad, stelt Ringland.
 
Volgens de vereniging is het idee zeker haalbaar. Ze schat de kosten op 2 miljard euro. Het Oosterweeltracé waar de Vlaamse regering voor kiest, kost het dubbele.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hieronder een uittreksel uit de kennisgevingsnota plan-MER A102/R11bis die momenteel ter inspraak voorligt. In dat uittreksel stelt studiegroep Antea, dezelfde groep die het plan-MER maakt voor Oosterweel en alternatieven, op p.23 dat een regeringskeuze voor de Oosterweelverbinding NIET COMPATIBEL is met het overkappen van de ring ten noorden van het knooppunt Antwerpen-Oost.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil de brug van de Antwerpse ring over het Albertkanaal vervangen door een tunnel, ter verfijning van het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding. Dat schrijven Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws woensdag. Actiegroep stRaten-generaal noemt het idee "een belangrijke mentale omslag op politiek niveau", maar waarschuwt ervoor dat bij een dergelijke constructie het grootschalig overkappen van de Antwerpse ring nog steeds onmogelijk zou blijven.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil de brug van de Antwerpse ring over het Albertkanaal vervangen door een tunnel, ter verfijning van het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding. Dat schreef uw krant woensdag. Actiegroep stRaten-generaal noemt het idee "een belangrijke mentale omslag op politiek niveau", maar waarschuwt ervoor dat bij een dergelijke constructie het grootschalig overkappen van de Antwerpse ring nog steeds onmogelijk zou blijven.

Pages