overkappen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ballonnetje in de krant vandaag om BAM te redden van de vernietigende commentaar wat betreft luchtkwaliteit in Merksem/Deurne/A'pen Noord ... Echter, een tunnel enkel onder het kanaal zal Merksem/Deurne/A'pen Noord niet redden, àls je er al geraakt met de helling. Alleszins blijven er te veel én te ingewikkelde op&afritten met BAM. Dat màg je niet overkappen van Europa.

 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bron: Gazet van Antwerpen
 

ANTWERPEN - Op vraag van de Antwerpse sp.a ligt een belangrijke aanpassing aan het BAM-tracé op de tafel van de Vlaamse regering, zo meldt Gazet van Antwerpen. De brug van de Antwerpse Ring over het Albertkanaal zou worden vervangen door een tunnel. Ook de ingraving van andere delen van de Oosterweelverbinding wordt onderzocht.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overkapping van de Antwerpse Ring is technisch perfect uit te voeren. Dat zijn niet de woorden van de actiegroepen, maar van Jaak Polen. Dat is de projectleider voor de Oosterweelverbinding. En in 2015 kan er begonnen worden met diezelfde verbinding op het BAM-tracé. Tegen die tijd zijn al de vergunningen in orde en de voorbereidingen klaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het overkappen van de Antwerpse Ring is technisch mogelijk. Dat zei Jaak Polen, de projectleider voor de Oosterweelverbinding, in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

Op vraag van Jan Penris (Vlaams Belang) antwoordde Poolen in de commissie op de vraag of een overkapping van de Antwerpse Ring realistisch is. Poolen zei dat een overkapping als tunnel volgens hem tot de mogelijkheden behoort. De projectleider verwees naar de Craeybeckxtunnel op de E19 die al bewezen heeft dat een dergelijke overspanning wel mogelijk is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het departement Leefmilieu gaat via een nieuw plan-milieueffectrapport (plan-MER) acht alternatieven onderzoeken voor de realisatie van de Oosterweelverbinding. Naast het door de Vlaamse regering goedgekeurde tracé (het zogeheten Bam-tracé) wordt ook het zogeheten meccanotracé van de actiegroep Straten-generaal onderzocht. De Vlaamse regering hoopt dat het plan-MER tegen het einde van dit jaar rond is. Om tijd te winnen, gaf de regering eerder deze week het consortium Rots de opdracht om de goedgekeurde Oosterweelplannen voor de rechteroever volledig uit te tekenen.

Pages