overschrijdingen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het voorbije jaar is in België de Europese dagnorm voor fijn stof (PM10) op vijf meetplaatsen overschreden, het laagste aantal sinds de start van de metingen in 1997. Dat deelt Frans Fierens, wetenschappelijk medewerker bij de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel), vandaag mee. Hij merkt wel op dat het jaargemiddelde, een betere trendindicator, ongeveer dezelfde waarden haalt als vorig jaar. .

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen riskeert een eerste boete te krijgen van Europa omdat het de normen voor fijn stof niet haalt. Dat schrijven de Coreliokranten.

Op 17 plaatsen in Vlaanderen is in 2011 de Europese norm voor fijn stof overschreden. In 2010 waren dat er maar vijf. Weersomstandigheden kunnen die scherpe stijging deels verklaren.

Fijn stof veroorzaakt longproblemen. Het dreigt ook duur te worden, want Europa kan boetes opleggen aan landen die de normen overschrijden. Zweden en Slovenië hebben er al een gekregen. Vlaanderen mag de zijne verwachten.