Oxfam

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het aantal mensen dat honger lijdt, dreigt de komende vijftig jaar nog eens met vijftig procent toe te nemen als we op dezelfde wijze blijven investeren in fossiele brandstoffen. Dat stelt de ngo Oxfam in het rapport ‘Food, Fossil Fuels and Filthy Finance’. De organisatie spreekt van een ‘dodelijke driehoek’ van kortetermijninvesteerders, lakse overheden en fossiele brandstofproducenten.