paperclip

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Het BAM-tracé legt een heel zware druk op de Ring ter hoogte van Deurne en Merksem", waarschuwt Manu Claeys van denktank stRaten-generaal. "In vergelijking met het Meccano-voorstel zullen daar per uur 5.400 voertuigen meer rijden. Maar tijdens de rapportering van het Vlaams Verkeerscentrum vorige week in het Vlaams Parlement zijn die catastrofale cijfers buiten beeld gehouden." StRaten-generaal veroordeelt de desinformatie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op zondag 17 juni wandelen Ademloos, Merksem Leefbaar en Deurne Leefbaar naar Park Spoor Noord.

De samenkomst is zowel in Merksem als in Deurne om 15:00 u. We wandelen naar het Sportpaleis en dan allemaal samen naar Park Spoor Noord.
Daar worden korte speeches afgestoken en luisteren we naar Hei Pasoep en Lady Angelina.
Microman van dienst is de onvervangbare en onnavolgbare Paul Lus alias Schrijvers.

Ter stimulatie organiseren we een "tease campagne", ofwel een prikkel naar nieuwsgierige mensen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op zondag 17 juni organiseert actiegroep Ademloos een grote optocht vanuit Deurne en Merksem naar Park Spoor Noord. "Iedereen is welkom om mee op te stappen", zegt Wim Van Hees van Ademloos. "Het is een optocht voor mensen die vragen hebben bij de mobiliteit in Antwerpen."

 

De vorige keer dat Ademloos een optocht organiseerde in Deurne en Merksem was een paar dagen voor de volksraadpleging van 18 oktober 2009. "Die optocht heeft toen de ogen geopend van heel wat buurtbewoners hier", zegt Els Jacobs van de actiegroep 'Deurne Leefbaar'.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een motie van PVDA tegen een 19 baanvakken brede paperclip aan het Sportpaleis is in de Deurnese districtsraad weggestemd. Ook Groen koos loyaal voor de meerderheid. Veel volk donderdag op de districtsraad. Onder meer actiegroep Ademloos wou wel eens weten wat de raad zou vinden van een motie van PVDA-raadslid Dirk Van Duppen. Die vroeg om zich te verzetten tegen de plannen voor de nu al beruchte 'paperclip'. Dat is een groot op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis bij de aanleg van de Oosterweelverbinding.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit weekend meldde de openbare omroep dat de voorbije weken de Europese normen qua toegelaten concentraties van fijn stof in de helft van alle meetstations in Vlaanderen is overschreden. Dat heeft onder meer te maken met het droge weer met weinig wind, waardoor de stofdeeltjes laag bij de grond blijven hangen. Europa dreigt met zware boetes, want in principe mag de norm nooit worden overschreden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

“Ga voor de Antwerpse mobiliteit terug naar de situatie van 1995, zoek een maatschappelijk akkoord en doe dan wat snel uitvoerbaar en betaalbaar is.” Dat zegt voormalig minister en ‘Mister Lange Wapper’ Dirk Van Mechelen in een spraakmakend interview, dat in de weekendkrant van GvA verschijnt.

Van Mechelen gelooft niet meer in het veelomvattende Masterplan 2020, waarover de Vlaamse regering in september een akkoord heeft bereikt.

Pages