parallelwegen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week kon een wakkere journalist van De Standaard de hand leggen op het ontwerp milieueffectenrapport (MER) voor de Brusselse ring. Zoals bekend wil de Vlaamse regering parallelwegen aanleggen langs de ring, om zo het doorgaand verkeer te scheiden van het lokaal verkeer. Zo komt men tot 3 centrale rijvakken voor doorgaand verkeer en 2 laterale rijstroken voor lokaal bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus, met de optie om later uit te breiden naar twaalf. Naast het viaduct van Vilvoorde wil men een nieuw viaduct aanbouwen, zodat hier geen bottle-neck ontstaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De discussie over het Meccano-tracé is ook gevoerd op de gemeenteraad van Beveren.

Verscheidene actiecomités dienden een bezwaar in tegen de bouw van de gevangenis in Melsele omdat die het alternatieve tracé voor de Oosterweelverbinding hypothekeert. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) biedt het Meccano-tracé echter geen oplossing voor de verkeersproblemen in Beveren.

"Het is alleen een surplus voor het Wase mobiliteitsplan", reageert hij op een vraag van gemeenteraadslid Ludo De Block (kartelpro).