Park Spoor Noord

Eind augustus overschreden we de kaap van 25.000 handtekeningen! Nog 50.000 te gaan om een volksraadpleging over het BAM-tracé te kunnen aanvragen. Word één van de 5.000 die elk nog 10 handtekeningen leveren. 

Deze namiddag klaart het op! Kom dus tussen 15 en 17 uur met je handtekeningen naar de vlagplanting in Park Spoor Noord en pik nieuwe formulieren en folders op om mee te helpen.

Zorg jij mee voor 75.000 handtekeningen? 

zondag 3 juli van 3 tot 5 u 

Kom naar Park Spoor Noord en zamel mee 75.000 handtekeningen in voor een volksraadpleging! 


Elke zondag planten Ringland, stRaten-generaal en Ademloos in Park Spoor Noord de vlag voor de volledige overkapping van de Ring. We zamelen er ook handtekeningen in voor de volksraadpleging. Die willen we aanvragen als de overheid doorgaat met haar plannen voor het BAM-tracé. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eigenlijk wisten we het allang. Wat iedereen tegenwoordig het Eilandje noemt, is het Eilandje niet. Voor wie historisch correct wil zijn: het Eilandje is dat gebied tussen de bruggen. Anders gezegd, als de bruggen omhoog gaan, is de wijk onbereikbaar en dus in alle opzichten een eilandje.

De stad doet allang geen moeite meer om historisch correct te zijn. Het Eilandje groeit met de dag en iedereen doet vrolijk mee. Niet dat we dat erg vinden. Zo gaat dat nu eenmaal in een stad in volle ontwikkeling.

Pages