Park Spoor Oost

Buurt nodigt intendant, Ringland en stRaten-generaal uit om toekomst site Spoor Oost te bespreken

 

Bewonersgroepen Park Spoor Oost, Oostnatie en Den Dam nodigen intendant Alexander D'Hooghe en de actiecomités Ringland en stRaten-generaal vanavond uit op een infoavond. “Of het nu de Hollandse Knoop wordt, de Deurnese Tuinen of Oosterweel Light, we willen graag duidelijkheid over de toekomst van onze buurt.”

 

Met de steun van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds tekende AG Vespa een aantal voorstellen uit ter verbetering van de site Spoor Oost.  Een selectie van deze ontwerpen, die kaderen in een breder toekomstperspectief, zou kunnen worden uitgevoerd in de loop van 2017 en 2018.  Welke dat zijn, werd gisteren besproken in TRIX.  De stad Antwerpen en AG Vespa nodigen gisteren een beperkt aantal partners uit om de verschillende scenario’s voor te stellen en te bespreken.
 

Borgerhout -

De Bewonersvereniging Park Spoor Oost trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de plannen van het Antwerpse stadsbestuur met de voormalige NMBS-site Spoor Oost. Het buurtcomité pikt het niet dat de Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de door de stad afgeleverde bouwvergunning onlangs goedkeurde, “zonder rekening te houden met de ingediende bezwaren”.

 

afbeelding

Op zaterdag 30 mei opent Park Spoor Oost eenmalig de deuren van haar Resto PSO.

Praktisch

afbeelding

Park Spoor Oost komt naar je toe! Teken er opnieuw onze bezwaarschriften (de vorige procedure liep fout) of steun ons en koop een tombolalotje vanaf 1 Euro.

Waar kan je ons vinden?
- 27 & 28 april aan de Roma tijdens het evenement van Ringland vanaf 20u00.
- 17 mei op het Terloplein tijdens het pleinfeest.
- 30 mei op Resto-Pso in pleinhuis Zermatt aan het Terloplein te Borgerhout. We koken dan een heerlijke maaltijd voor de buurt.

Hopelijk tot dan!

Pages