Park Spoor Zuid

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Al sinds 20 maart planten de voorstanders van Ringland elke avond symbolisch de vlag voor Ringland naast de afrit in Borgerhout.

Op vraag van het buurtbewonerscomité Park Spoor Zuid werd die actie zaterdag eenmalig verplaatst naar de Konijnenwei.

 Een 120-tal medestanders slaagde er wel in om met een menselijke ketting hun eis 'Ringland NU' kracht bij te zetten. (DILA)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil niet praten over de Antwerpse mobiliteitsknoop omdat “het Milieu Effecten Rapport (MER) nog niet afgewerkt is”. Maar een eerste versie van het MER is op 8 november klaar en ondertussen zijn de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur achter de schermen echter druk doende met de voorbereidingen van de aanleg van het project dat hun voorkeur geniet op het zogenaamd BAM/ Oosterweel tracé.

Een update is dus wel degelijk aan de orde en Many Claeys van stRaten-generaal wil wél praten.