parkeergarages

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Soms vraag ik mij af in wiens belangen het Antwerpse stadsbestuur het meest geïnteresseerd is. De recente beslissingen en uitspraken rond het creëren van parkeergarages in het midden van de stad (lees: aanzuigeffect op auto's), het geleidelijk verlaten van het STOP-principe (lees: auto heeft voorrang), het halsstarrig vast houden aan het beslist beleid (lees BAM-tracé) doen me eerder geloven dat het gaat om de autobelangen van de burgers in de randgemeenten. De Antwerpenaren kunnen dan bij de burendag vanuit hun stoel nog eens lekker auto's tellen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Erik De Bruyn, lijstduwer op de Rood! lijst voor de Antwerpse gemeenteraad, lanceerde op het ATV-debat over mobiliteit in de binnenstad een opmerkelijk voorstel.

Rood! pleit namelijk voor een leegstandstax voor parkeergarages van grote kantoorgebouwen en winkels die in de avonduren en in de weekends ongebruikt blijven. Het is net dan dat de nood aan parkeerplaatsen voor de bewoners van de binnenstad het grootste is.