persbericht

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Persbericht stRaten-generaal

23 juni 2014

 

Geslaagd experiment tolvrije Liefkenshoektunnel schreeuwt om ernstig vervolg

 

Omdat onderhoudswerken aan de E34/N49 heel wat extra verkeersproblemen zouden veroorzaken, werd de Liefkenshoektunnel recentelijk voor een beperkte periode telkens twee uur lang (van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur) tolvrij gemaakt op weekdagen en in beide richtingen.

Tags: 

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos
18 juni 2014

BAM misleidt deelnemers aan inspraakprocedure en legt bom onder Oosterweel-GRUP

Actiegroepen protesteren bij start openbaar onderzoek GRUP Oosterweel tegen oproep van BAM om geen bezwaarschrift in te dienen waarin wordt verwezen naar alternatieve tracés

Met een dergelijke oproep gaat BAM in tegen zowel de Europese plan-MER-richtlijn, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Europese Verdrag van Aarhus als het Vlaamse Milieubeleidsdecreet (il faut le faire)

Persbericht Ademloos en stRaten-generaal
23 mei 2014
 
Oproep aan democratisch Antwerpen: stem niet voor het besliste Oosterweelbeleid van Peeters 2, want dat is een stem pro BAM-tracé en tegen een volwaardig onderzoek van Ringland
 
Politieke reacties op vragen over verdere omgang met Ringlandconcept verhelderend
Wie volwaardige overkapping en onafhankelijk onderzoek daarvan belangrijk vindt, stemt best niet voor continuering van het besliste Oosterweelbeleid van de huidige Vlaamse regeringspartijen

Pages