persbericht

afbeelding

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos
2 mei 2014

Antwerpse actiegroepen reageren op uitspraak minister-president Kris Peeters

Tijdens zijn voorstelling van het CD&V-3D-plan in Antwerpen stelde Vlaams minister-president Kris Peeters vandaag dat zijn Oosterweelverbinding compatibel is met het overkappen van de Antwerpse ring.
Wij zijn hierover formeel: dit is verkiezingspraat van de slechtste soort, namelijk iets voorspiegelen waarvan je zelf weet dat het niet kan, maar hopen dat de mensen dit pas achterhalen na 25 mei.

 

Persbericht stRaten-generaal
4 april 2014
 
Bestuurlijke improvisatie daags voor regeringsbeslissing slaat bodem weg onder GRUP-beslissing, wegens inbreuk op de procedure (onbehoorlijk bestuur)
Kennislacunes in een MER-rapport moeten worden ingevuld door de opmakers van het MER-rapport en moeten worden goedgekeurd door de dienst-MER, het is niet aan een minister om buiten de MER-procedure om en met het oog op een vlugge regeringsbeslissing een short-cut hiervoor te zoeken
Verder: Meccano en Oosterweel-Noord komen

Tags: 

Pages