persbericht

Vlaamse regering gaf bewust nooit opdracht voor relevant alternatievenonderzoek Meccanotracé

 

Regering blijft Antwerpenaren gijzelen, door voorspelbare eliminatie van BAM-tracé bij plan-MER-procedure niet in te calculeren

 

Tijdens een recente persconferentie over het Antwerpse Masterplan voor mobiliteit (8 april 2011) vroeg een aantal journalisten aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits of de regering het alternatieve Meccanotracé had laten bestuderen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Persbericht stRaten-generaal - 7 oktober 2009
Vlaamse regering reageert niet op cruciale vraag in aanloop naar referendum
Maandag ll. vroeg stRaten-generaal aan de leden van de Vlaamse regering om verduidelijking
over de kwestie van het zogenaamde ‘aangepaste’ BAM-tracé. Zie mail hieronder. Omwille
van de hoogdringendheid van de kwestie (we staan op tien dagen voor een volksraadpleging
over het BAM-tracé) verzocht stRaten-generaal om een reactie tegen vandaag 12 uur. Die
reactie is er niet gekomen.

Pages