Peter Verhaeghe

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Het was vooral hij die overheidsplannen technisch ontleedde en alternatieven uitwerkte.
In dat proces werd  hij onbedoeld ook ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd  even ernstig genomen wordt.

We hebben Peter Verhaeghe tegast voor een uitgebreid gesprek over Openbaarheid van Bestuur, de 22 jaar jonge Vierde Pijler van onze Democratie.

Kort antwoord: 

Er bestaan wereldwijd heel wat overkappingen en ieder jaar komen er meer bij - zoals het kersverse overkappingsproject van Amsterdam. Dus zeldzaam zijn overkappingen zeker niet. En ook niet wereldvreemd, want ieder overkappingsproject heeft tot nu toe zijn doel bereikt: de leefkwaliteit en het ontwikkelingspotentieel van de omliggende woonwijken verbeteren. Het is bovendien geen luxe maar een kerntaak van de overheid om de gezondheid en ontwikkeling van zijn inwoners en in het bijzonder onze kinderen te garanderen. Als moderne steden dat niet kunnen of willen, gaan stedelingen hun heil zoeken in de schaarse open ruimte die ons nog rest. Bekijk het lange antwoord voor een prachtige presentatie van een hele resem overkappingen over heel de wereld.

afbeelding

Persbericht stRaten-generaal

8 november 2012

 

Antwerpse onderhandelingen minder ‘muurvast’ dan wordt beweerd

Vlaamse regering moet nu haar verantwoordelijkheid opnemen en ruimte gunnen voor een nieuw dubbelbesluit i.v.m. het BAM-tracé, gelet op

- de vraag hierover van de partij Groen (‘breekpunt’) en

- de vraag van de Stadslijst om Groen mee te blijven betrekken bij de coalitiegesprekken

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BEVEREN/MELSELE - De actiecomités die de bouw van de Beverse gevangenis willen tegenhouden, bijten alweer in het stof, maar ophouden met hun acties willen ze niet.

De drie actiecomités die zich verzetten tegen de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren, de vzw's ABLLO, Straatego en Ademloos, hadden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen de schorsing en vernietiging van de bouwvergunning gevraagd.

Pages