plan MER

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overkapping van de Antwerspe ring is zowel met het BAM- als het Meccanotracé voor de Oosterweelverbinding mogelijk, horen Antwerpse gemeenteraadsleden op een speciale zitting.

nvdr: de BAM mag z'n eigen traject komen goedpraten (zeggen dat overkapping nog wel kan), maar de mensen achter Meccano waren niet uitgenodigd. Op pagina 23 van de kennisgevingsnota MER A102/R11bis, opgemaakt door dezelfde Antea lezen we letterlijk:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

‘Het BAM-tracé van de regering komt als slechtste uit de test’, countert Manu Claeys van stRraten-generaal de conclusies van het MER. Nu het cijfermateriaal van de studie doorsijpelt, lezen ook wetenschappers en Groen andere conclusies.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Antwerpse bestuursakkoord is leerrijk. Over mobiliteit wordt eerst verklaard dat 'beslist beleid' over de Oosterweelverbinding wordt uitgevoerd om in een volgende paragraaf te stellen dat op basis van ‘Plan-MER’ (milieu-effectenrapport)’ een keuze zal gemaakt worden tussen vijf alternatieven, waaronder de 'Diepe Wapper' op het BAM-tracé alsook de gefaseerde oplossing volgens het Meccanotracé. Deze cryptische en diplomatisch-horoscopische omschrijving laat dus alle opties open.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij de opmaak van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren werd geen nieuwe plan-MER opgemaakt.

 Dat is omdat er werd teruggevallen op het plan-MER toen het gebied als industriezone ingekleurd stond in het GRUP Stedelijk Gebied Antwerpen. Dat antwoordde de Vlaamse regering op een vraag van Europa, dat om meer uitleg vroeg na een klacht van stRaten-generaal.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nee, de discussies over de Oosterweelverbinding zijn nog niet dood en begraven. Half januari komt actiegroep stRaten-generaal met Meccano Plus, een aanvulling op het Meccanoplan. Opvallend: geen vrachtwagens meer op de ring tussen Berchem en Merksem.

"Het is de Vlaamse regering die de aanzet heeft gegeven voor Meccano Plus", zegt Manu Claeys van Straten-generaal. "In september stelde de Vlaamse regering zelf de vertunnelde R11 (de Krijgsbaan, red.) voor. Op dat voorstel hebben we verder geborduurd."