Plan-MER

De bouw van de Oosterweelverbinding loopt nog maar eens vertraging op. De bouwaanvraag wordt volgens het Rekenhof pas in mei ingediend. De vertraging heeft te maken met het feit dat het plan-MER nog steeds niet afgerond is. Toelichting in de studio door Manu Claeys van actiegroep StRaten-generaal.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De deputatie van Oost-Vlaanderen stelt de provincieraad eind juni voor om het gewijzigde ontwerp gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding ongunstig te adviseren. Vandaag gaat het openbaar onderzoek over het nieuwe GRUP van start.


 

In 2006 stelde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding definitief vast. Met het gewijzigde GRUP wordt rekening gehouden met het in februari goedgekeurde nieuwe tracé.

Tags: 

Kort antwoord: 

Ja en nee. Variabele tol voor Meccano en Oosterweel Noord zijn achteraf gemeten. Maar onvolledig. Er ontbreken een hele hoop gegevens op welhaast strategisch gekozen plaatsen op de Ring, dus vergelijken is moeilijk. De metingen zijn bovendien uit het MER geweerd en weken geheim gehouden door alle kabinetten van de Vlaamse regering. Wij hebben nu - februari 2015 - de cijfers nog steeds niet. Maar wel de powerpoint (zie lang antwoord) die in het parlement is getoond. De resultaten voor Meccano zijn heel goed.

Nog belangrijker dan de verkeerscijfers: de metingen voor geluid en luchtkwaliteit ontbreken. Dit wil zeggen dat we vandaag nog steeds niet weten wat het verschil in gezondheid is tussen de tracés. En dient een MER daar niet voor?

 
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

De Oosterweelverbinding is een onderdeel van het grotere Masterplan 2020. Met de Oosterweelverbinding wordt de Antwerpse Ring rond gemaakt. Dat moet samen met de andere maatregelen uit het Masterplan 2020 zorgen voor vlotter verkeer, veiligere wegen en een hogere leefkwaliteit.

 

De Oosterweelverbinding omvat de volgende grote ingrepen:

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr: wat ons opvalt is dat de externe communicatie door schepen Koen Kennis (+ het navenante collegebesluit) niet meteen de vertaling is van de inhoud van het stadsadvies. Vreemd dat men op basis van dergelijk advies de suggestie van gunstig advies kan meegeven. De vraag stelt zich zelfs in alle pertinentie of de dubbele pet van Koen Kennis niet bepalend is geweest voor het stadsadvies? Koen Kennis is nl. én beheerder bij de N.V. BAM én schepen van mobiliteit van Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Oosterweel

Misleidende cijfers zetten rapport op helling, meent actiegroep stRaten-generaal

Actiegroep stRaten-generaal legt de milieustudie over de Oosterweelverbinding nog maar eens op het kapblok. Reden: het staat propvol misleidende info en onduidelijke cijfers, concludeert de actiegroep na een tweede analyse van het rapport.

 

Pages