Plantin en Moretuslei

Marie Dries (36) verloor 21 jaar geleden haar vader op de plaats waar onlangs een vrouw verongelukte.

Marie Dries (36) verloor 21 jaar geleden haar vader Bob door een fietsongeval op het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en de Simonsstraat. Op datzelfde kruispunt kwam een week geleden de 27-jarige Evelien Van Ranst om. Vorige week lagen er weer bloed en bloemen op dat kruispunt. Er is niets veranderd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Plantin en Moretuslei

Buurtbewoners getuigen over wonen in een van de ongezondste straten van de stad

Het autoverkeer in de Plantin en Moretuslei is zodanig hoog dat het grote gevolgen heeft op de luchtkwaliteit. "Ik ben altijd blij als er wat wind staat die onze lucht wat zuivert", zegt buurtbewoner Cas Moons. De Plantin en Moretuslei, die van achter het Centraal Station tot aan de Noordersingel loopt, is een van de meest ongezonde straten van Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.