PM10

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Waar in Vlaanderen ademt u zuivere lucht in? Hoe gezond is de lucht in uw buurt? Op het online geoloket van de VMM snuift u meteen het antwoord op. “Vooral rond de grote agglomeraties van Antwerpen en Gent en hun industriegebieden hangt er veel fijn stof en stikstofdioxide in de lucht. Daar overschrijden we regelmatig de Europese normen”, zegt Stefanie Mariën van de VMM.

 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

European policies have eliminated the most visible and harmful effects of air pollution, but current rates of emissions still pose a threat to the environment and to human health. A new study has assessed the policy scope to make further environmental improvements by applying the GAINS (Greenhouse gas-Air pollution Interactions and Synergies) model.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van fijn stof liggen de meeste mensen niet wakker. Cardioloog Marc Goethals daarentegen wordt in zijn praktijk dagelijks geconfronteerd met de gevolgen ervan. In België sterven jaarlijks 12.800 mensen vroegtijdig ten gevolge van luchtverontreiniging. “Naast de economie en de politiek is de onverschilligheid van de mens het grootste obstakel in dit debat.”

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Hogere PM10- en NO2-waarden, die typische merkers zijn voor verkeersgerelateerde luchtvervuiling, lijken verband te houden met een voorbijgaand verhoogd risico op myocardinfarct, één tot zes uur na blootstelling. De afname van het risico nadien lijkt te suggereren dat luchtvervuiling dergelijke events versnelt, veeleer dan het globale risico te verhogen.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Veel Vlamingen ondervonden de voordelen van thuiswerken

Wat een nationale staking al niet kan doen. Gisteren werkten velen thuis. Resultaat: minder files, minder fijn stof.

De gevolgen waren vooral op de autosnelwegen zichtbaar. Velen namen een dagje verlof, anderen staakten, er was minder vrachtvervoer op de wegen, maar ook het thuiswerk speelde ontegensprekelijk een rol. De ochtendspits op de Vlaamse wegen verliep opvallend vlot. Er stonden nauwelijks files.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Effectgericht meten heeft als doel om meer informatie te geven over de mogelijke gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Daarvoor worden de gegevens uit het meetnet lucht gecombineerd met informatie over de invloed van de stoffen die op de filters teruggevonden worden op cellen en bacteriën. Dat laat toe om te bepalen of de (mengelingen van) stoffen zoals ze voorkomen in de lucht invloed kunnen hebben op het ontstaan van DNA-schade, verstoring van hormonen en ontstekingsreacties.

Pages