politici

In de blitse bar of de bruine kroeg, in het exquisiete restaurant of het frietkot, bij de Barbier van Sevilla of bij Bruce Springsteen, ik kan nauwelijks een plaats bedenken waar ik nog geen politici tegen het lijf ben gelopen. Doorgaans zijn die ontmoetingen best interessant en genoeglijk. Maar politiek is al vrij aanwezig in mijn leven, dus nu en dan hoeven die ontmoetingen niet voor mij.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De laatste weken beroert Ringland steeds meer de politieke gemoederen. Het is een alternatief voor de Oosterweel-verbinding dat vooral door de Antwerpenaars gesteund wordt. We gaan ons niet uitspreken of het financieel of organisatorisch haalbaar is, maar het ziet er wel prachtig uit.

 

De huidige ringweg wordt niet alleen overkapt, de Singel verhuist naar het dak van de ring.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het verhaal van politieke besluitvorming zijn het niet de structuren en de instellingen die al dan niet leiden tot goed bestuur, dan wel de politici en hun mentaliteit. Er zijn allicht een aantal opmerkingen te maken over het federale beleid van de regering-Di Rupo, maar die kan je met nog meer argumenten ook maken over de Vlaamse regering Peeters II, waarin de N-VA al de hele tijd mee verantwoordelijkheid draagt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerps burgemeester Patrick Janssens (sp.a) vindt dat de levenskwaliteit in de stad drastisch moet verbeteren."Daar staan we nu met zijn allen, in opperste verwarring aan de vooravond van een referendum waarin van alle Antwerpenaars wordt gevraagd te doen waar het technocratisch apparaat niet toe in staat is gebleken." Janssens overschouwt zijn stad. Maar hij begint in Schilde.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Politici mobiliseren allochtonen om zondag 'nee' te stemmen

Nog twee dagen voor de grote schok. Morgen publiceren wij de resultaten van een grote, wetenschappelijk verantwoorde opiniepeiling die we hebben georganiseerd in samenwerking met onze collega’s van de VRT. Ondertussen blijven er nog elke dag dingen gebeuren die van invloed kunnen zijn op het resultaat van de volksraadpleging.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Binnenkort kunnen de Antwerpenaren zich uitspreken over de Lange Wapper. Dat is alleszins een goede zaak, het Vlaams Belang hielp daarom ook mee de handtekeningen te verzamelen voor het referendum. Een aantal politici vindt het geen goede zaak dat de bevolking zich uitspreekt (Bart De Wever) of stelt dat men de uitslag van de volksraadpleging niet noodzakelijk zal volgen (Marc Van Peel).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Over goed een maand zou bekend zijn wat de Antwerpenaren denken van de plannen om de Ring rond hun stad te sluiten met de Oosterweelverbinding. Het probleem is dat ze in een referendum moeten antwoorden op een fictieve vraag over het advies dat het stadsbestuur moet geven omtrent een bouwvergunning voor die verbinding. Na tien jaar studeren en palaveren is er immers geen dossier dat (verkeers)technisch, stedenbouwkundig en financieel volledig transparant en in orde is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

“Peter en ik hebben in de voorbije vier jaar wel honderd nachten opgeofferd aan onze plannen voor de Oosterweelverbinding”, zegt Manu Claeys, een van de twee boegbeelden van stRaten-generaal. Maar al die arbeid lijkt nu vruchten af te werpen, want hun tunneltracé lag aan de basis van het fameuze ‘vierde tracé’ van Arup/Sum, een vijf kilometer lange tunnel van Linkeroever naar Ekeren.