pollutie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Recent maakte het Europees Milieubureau (EEA) nieuwe cijfers bekend over de uitstoot van verzurende stikstofoxiden (NOx) in de Europese lidstaten. Daaruit blijkt opnieuw dat België tot de slechtste leerlingen van de klas behoort. België overschrijdt het uitstootplafond met 25% of 44.000 ton. Slechts vier andere lidstaten doen het nog slechter. Er zijn dan ook bijkomende maatregelen nodig om de Europese milieu- en gezondheidsdoelstellingen te kunnen halen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gemotiveerde Brusselaars gaan deze week op stap om met smartphones de omgevingsgeluiden in kaart te brengen.
De technologie voor Noisetube is ontwikkeld door het Sony Computer Science Lab in Parijs. Maar het is de informatica-afdeling van de VUB die het voortouw neemt. Tegen 2014 willen de onderzoekers, met financiële steun van het Brussels Gewest, een stevig digitaal platform uitbouwen. Ook de luchtkwaliteit moet tegen dan individueel meetbaar zijn.