R11bis

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Chatsessies met Bart Somers en Ingrid Pira

ANTWERPEN - Mobiliteit staat zowel in Mechelen als Mortsel op de agenda. Bart Somers (Open VLD) wil werk maken van de Ring, Ingrid Pira (Groen) gaat er intussen van uit dat de R11 Bis-tunnel onbetaalbaar wordt.

In de laatste twee chatsessies van De Standaard verdedigden de burgemeesters Bart Somers (Open VLD) en Ingrid Pira (Groen) vrijdag hun beleid in Mechelen en Mortsel. Beiden hielden een goed gevoel aan de chat over. ‘Ik denk dat het goed zit, we hebben het tij gekeerd', zegt Pira.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Leden van Groen hebben zaterdagnamiddag geprotesteerd tegen de ondertunneling van de R11.
Ook lijsttrekker Meyrem Almaci was van de partij. «De ondertunneling is een nieuwe krampachtige poging om de al jaren verlieslatende luchthaven van Deurne weer rendabel te krijgen»,luidt de boodschap van Groen. «Door de Krijgsbaan te ondertunnelen, wordt het luchthaventerrein verlengd. De 45 miljoen euro is weggegooid geld.»
De betogers plaatsten signalisatieborden.
(KAV)
Het Laatste Nieuws 24-09-2012 pag. 13
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Groen Antwerpen, Mortsel en Borsbeek voerden vandaag met ruim 40 man actie tegen de ondertunneling van de luchthaven van Deurne. Ze hebben wegenwerkenborden neergeplant die omwonenden op de hoogte brengen van wat de Vlaamse overheid van plan is. Een van de actievoerders was lijsttrekster Meyrem Almaci (Groen): “Het is onbegrijpelijk dat de N-VA, sp.a en CD&V bereid zijn om 45 miljoen euro aan belastingsgeld te pompen in een verlieslatende luchthaven. De cijfers spreken voor zich: in 2010 boekte de luchthaven een half euro verlies.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De adviesraad voor duurzame ontwikkeling en milieu Antwerpen (ADOMA) wil graag zo snel mogelijk een oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Antwerpen en wil daarom constructief meewerken aan een streefbeeldstudie van de Rl1/R11bis (de militaire baan).

Dit is een studie waarin alle elementen van belang bekeken worden. De raad meent dat de verschillende actoren zo vroeg mogelijk in het participatief planningsproces dienen betrokken te worden. Daarom vraagt ADOMA snel een globaal plan-MER (milieueffectrapportage) op te maken en rekening te houden met volgende opmerkingen.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Provinciegouverneur Cathy Berx zweert bij een open communicatie met de burger, en dat siert haar. Gisteren ontving ze enkele journalisten voor een informeel gesprek over een aantal dossiers waaraan de provincie werkt. De rode draad door dat verhaal is het in kaart brengen van lokale behoeften en het streven naar meer samenwerking tussen de steden en gemeenten. In die zin is de provincie geleidelijk geëvolueerd van voogd tot coach.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actievoerders die afgelopen weekend protesteerden tegen de plannen voor de R11, zullen worden ontvangen door de Antwerpse gouverneur Cathy Berx. Zij is in verscheidene werkgroepen een oplossing aan het zoeken voor de mobiliteitsknoop in en om Antwerpen, en wil de conflicten rond de R11 ook met de protestvoerders uitpraten.

 

 

Pages