R11bis

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het kielzog van tal van actiegroepen geeft nu ook het stadsbestuur van Mortsel een sterk signaal tegen de huidige plannen van de R11bis. Volgende week ligt een motie voor in de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar.

Het stadsbestuur wachtte twee actoren af om een finaal standpunt in te nemen: het streefbeeld van de R11 en R11bis zoals voorgesteld tijdens de reflectiegroep onder leiding van provinciegouverneur Cathy Berx en de definitieve cijfers en teksten van het Vlaams Verkeerscentrum.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een aantal actiegroepen uit de rand hebben een nieuw voorstel ingediend om de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen op te lossen.

Red De Voorkempen, Ondergronds, Ertbrugge, Site Ruggeveld, Rond Punt, 'tAlternatief en R11Mis stellen voor om het verkeer op de Antwerpse Ring deels af te takken naar de Singel om de files in te perken. De Singel moet dan ook meteen ondertunneld worden om de Antwerpenaar niet met alle lawaaihinder op te zadelen. Of Antwerpen dit voorstel zal smaken, wisten de actiegroepen uit de rand niet.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Schoten, Wijnegem en Wommelgem en de districtsbesturen van Deurne en Merksem kondigden gisteren aan dat ze geboorde tunnels willen op een deel van het R11-traject. Dat elf kilometer lange traject loopt van de Autolei in Wommelgem over de as Krijgsbaan-Vredebaan in Mortsel tot de op- en afrit van de E19 in Wilrijk. Om hun eis kracht bij te zetten, hebben de besturen als gezamenlijk front een brief gestuurd naar provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BURGEMEESTERS EN DISTRICTSVOORZITTERS VRAGEN GOUVERNEUR:
«Dossiers R11bis en A102 samenvoegen»

De burgemeesters van Wommelgem, Wijnegem en Schoten en de districtsraadsvoorzitters van Deurne en Merksem nemen een gezamelijk standpunt in het complexe Antwerpse mobiliteitsdossier. Ze schreven hun visie neer in een brief naar de gouverneur en de Vlaamse regering. «De dossiers van de R11bis en de A102 voegen we best samen», klinkt het.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

WOMMELGEM/SCHOTEN/WIJNEGEM/DEURNE/MERKSEM - De besturen uit de oostelijke stadsrand vragen een uitgebreidere infrastructuur. Die uitbreiding moet zoveel mogelijk via tunnels gebeuren, klinkt het.

De burgemeesters Harrie Hendrickx (Schoten), Leo Carpentier (Wijnegem), Walter Van Der Plaetsen (Wommelgem) en de districtsvoorzitters Frank Geudens (Deurne) en Gilbert Verstraelen (Merksem) zetten gisteren alle vijf hun handtekening onder een brief die zowel gericht is aan provinciegouverneur Cathy Berx als aan Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De laatste Klankbordgroep - samengeroepen door provinciegouverneur Cathy Berx - heeft de twijfels bij de verenigde actiegroep R11mis over de heraanleg van de R11, de R11bis, niet weggenomen.

"De gouverneur heeft een inspanning gemaakt om met zo veel mogelijk inspraak te werken", luidt het in een mededeling. "Maar we moeten vaststellen dat het streefbeeld dat voorligt een onaanvaardbaar plan is."

Pages