R11bis

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

DOOR JOCHEN VANDENBERGH
De Antwerpse gouverneur Cathy Berx stelde afgelopen maandag de 'streefbeeldstudie' van de R11bis voor. Voor het eerst in ons land werd een tunnel van acht kilometer uitgewerkt in samenspraak met de bevolking. 'Niemand zal zich volledig vinden in het eindresultaat', aldus Berx.


Op 18 oktober 2009 verwierpen de Antwerpenaren in een volksraadpleging de Lange Wapper. De Vlaamse regering moest een andere manier vinden om de Antwerpse Ring te sluiten en kwam op 22 september 2010 met de tunnelvariant.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens Vlaams Minister van mobiliteit, Hilde Crevits, kan de ondertunneling van de R11 volgend jaar gewoon uitgevoerd worden, ondanks het feit dat er volgens sommigen een gebrek is aan een maatschappelijk draagvlak.

De R11bis moet de Antwerpse ring ontlasten. Maar hoe die ondertunneling moet gebeuren, is nog niet duidelijk.

Vanmiddag vroeg volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen hoe ver het dossier precies stond. Een verslag vanuit het Vlaams parlement.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het inspraaktraject voor de heraanleg van de R11 (Krijgsbaan) tussen Wommelgem en Wilrijk is maandagavond afgerond. De voorbije maanden heeft provinciegouverneur Cathy Berx de lokale besturen, actiegroepen en andere geïnteresseerden uitgebreid geïnformeerd over de plannen voor de ondertunneling en geluisterd naar hun bezwaren, bezorgdheden en suggesties. Over enkele weken kan ze haar verslag in een doos met een strik onder de kerstboom van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits leggen.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Maandagavond organiseerde gouverneur Cathy Berckx een vierde en afsluitende klankbordgroep over de nieuwe verbindingsweg (R11bis) tussen de E19 en de E 313. De provincie koos voor deze werkwijze om een zo breed mogelijk draagvlak te kunnen creëren voor de streefbeeldstudie die ze, in opdracht van Vlaams Minister voor Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V), had uitgewerkt. Het afsluitende inspraakmoment diende voornamelijk om de gevolgen van deze plannen voor de verkeersstromen, waar de streefbeeldstudie in het kader van het Masterplan 2020 toch een antwoord op wou bieden, toe te lichten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een jaar lang heeft gouverneur Cathy Berx met inwoners, actiegroepen, hulpdiensten en gemeentebesturen -de zogenaamde klankbordgroep- gewerkt rond de ondertunneling van de R11. Ondanks alle inspraak werd het resultaat gisteravond afgekraakt. Deze R11bis moet de Antwerpse Ring ontlasten, het sluipverkeer indijken en de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. Uit de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum bleek gisteravond echter dat de R11bis dat niet zal doen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gouverneur Cathy Berx presenteerde gisteren tijdens een bijeenkomst met de laatste van vier 'klankbordgroepen' haar plannen voor de heraanleg van de R11 en de nog te bouwen R11 bis. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Zo gaat de R11 bis in Wilrijk bijvoorbeeld sneller ondergronds om de hinder te beperken.

Pages