Raad van State

Wakker op Zondag ontvangt Europarlementslid Kathleen van Brempt over de politieke actualiteit. Jamal Ben Saddik is een kickboxer met een missie. En wetstraatjournalist Ivan De Vadder treedt nu ook op voor het goede doel. En de burger vraagt en krijgt steeds meer inspraak.  Tijd voor een debat.

Voor er spades in de grond gaan moet de bevolking gehoord worden.
Bekijk de Wakker op zondag over inspraak: http://atv.be/programmas/wakker-op-zondag vanaf 27:35

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) wil geen grote verklaringen afleggen over het aanbod van Antwerpse actiegroepen om een vernietigingsprocedure van het Oosterweelproject stop te zetten mits garanties over een overkapping en een taboeloze tracévergelijking. Ringland en stRaten-generaal hadden aangeboden om de procedures voor de vernietiging van Oosterweel in te trekken mits garanties over de overkapping en de financiering ervan, en als de tracés zonder taboes mogen worden vergeleken.

Slechte dag voor de Vlaamse regering: de Raad van State heeft actiegroep stRaten-generaal gedeeltelijk gevolgd in hun redenering. En dat wil zeggen dat het Oosterweel-project weleens volledig van tafel zou kunnen worden geveegd. Een aantal vormelijke elementen van de Oosterweel-overkapping zijn niet in orde, maar dat de alternatieven als het Meccano-traject zelfs niet bekeken werden door het MER, daar tilt de Raad het zwaarst aan.

 

De auditeurs van de Raad van State hebben de klacht van actiegroep stRaten-generaal gegrond verklaard. Het voornaamste struikelblok is dat bij de opmaak van het milieueffectenrapport (MER) het alternatieve Meccano-tracé geen eerlijke kans kreeg. Experts noemen deze adviezen een “procedurele atoombom” en Vlaams minister Ben Weyts vreest voor “enkele jaren van vertraging” in het Oosterweeldossier. Wat zijn nu de mogelijke scenario’s?

 

Nog maar eens uitstel voor de Oosterweelverbinding/BAM-tracé: het lijkt wel de 37ste crisis voor de plannen. De crisis te veel? Als de rechters in april de adviezen volgen van de auditeurs van de Raad van State, ligt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) in de prullenmand. En is het haast zeker dat er geen enkele bouwvergunning meer komt voor het einde van dit decennium. Zowel 2018 als 2019 is een verkiezingsjaar, vandaar. Volgt u nog? We zetten enkele scenario's op een rij.

De Vlaamse regering heeft dertig dagen de tijd om het miljardenproject Oosterweel te redden. Dat staat op losse schroeven omdat een alternatief tracé - met de naam Meccano - onvoldoende zou zijn onderzocht. Als de Raad van State dat ook oordeelt, dreigt vier jaar onderzoek voor niets te zijn geweest en staat het project even ver als in 2013. Een kaakslag voor de mobiliteit in Antwerpen.

Pages