Raad van State

 

Het Damcomité, het buurtcomité van de wijk Dam in Antwerpen-Noord, vecht bij de Raad van State het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Slachthuissite–Noordschippersdok–Lobroekdok aan. Ze krijgen hierbij de steun van vzw Ademloos, de Antwerpse burgerbeweging die opkomt voor een gezonde leefomgeving.

De collectieve klacht bij de Raad van State  tegen het Oosterweelproject is van de baan. Nadat stRaten Generaal in juni zijn verzet opgaf hebben de vier andere partijen dat afgelopen week ook gedaan. Ademloos , Joke Laukens uit Antwerpen en Steven Vervaet en Greet Bergmans uit Zwijndrecht.

“Wat de intendant zegt klopt niet: Ook mét een overkapping is het relevant hoeveel auto’s er op de ring rijden.”

Staat iedereen nu op dezelfde lijn wat betreft de mobiliteitsplannen voor Antwerpen? Want de actiegroepen Ademloos en Straten-Generaal schaarden zich mee achter het Toekomstverbond, maar er loopt wel nog altijd een procedure bij de Raad van State. Die zou nog altijd een bom kunnen leggen onder de plannen voor de Antwerpse ring. Zonet was er een persconferentie over wat de actiegroepen en de burgers die naar de Raad van State stapten, nu gaan doen.

foto Franklin Heijnen flickr Ceative Commons CC BY-SA 2.0

Actiegroepen stRaten-Generaal en Ademloos zijn bereid om de klacht tegen de Oosterweelverbinding bij de Raad van State in te trekken. “Op voorwaarde dat de BAM onder meer het engagement aangaat om een bundel met 35 onderzoeksvragen mee te nemen in het MER”, zegt Manu Claeys van stRaten-Generaal. “Indien op die en enkele andere voorwaarden wordt ingegaan, vervalt onze klacht. Zo willen we onze goede wil tonen na de goede samenwerking in het Toekomstverbond de jongste maanden, en tegelijkertijd een slag om de arm houden.

Oosterweel: geen nieuws, goed nieuws. Niet? Sinds de grootse persconferentie waarop de actiegroepen en de regering het historische Toekomstverbond voorstelden, is het al even stil rond Oosterweel. Er was nog een grote avond in De Roma eind april waar de actiegroepen, de intendant en kabinetschef van Minister Weyts een update gaven.

Als er geen overkapping van de E17 in Zwijndrecht en Burcht komt, dan minstens een overkraging. Dat zijn geluidsschermen die meerdere rijstroken overdekken. Dat is de eis van twee burgers uit Zwijndrecht, die naar de Raad van State stapten tegen de grote Oosterweelwerken. Hun verzet kan de start van die werken nog altijd hypothekeren. Sinds vier weken zijn ze in gesprek met de Vlaamse overheid, om ook Zwijndrecht leefbaar te houden na de Oosterweel.

Pages