rand

Hoe luider het gemor over de lage-emissiezone in Antwerpen, hoe enthousiaster de reacties buiten de stad. Mechelen en Willebroek kondigden vorige maand al aan dat ze ook een LEZ willen. Gisteren raakte bekend dat een aantal burgemeesters van gemeenten in de zuidrand van Antwerpen het idee van een lage-emissiezone zeer genegen is. En de burgemeesters hebben een punt.
 

't Stad is van A, behalve als u met een oudere diesel of oude benzinewagen rijdt. Antwerpen voerde vorige maand een lage-emissiezone in om de hoeveelheid roet en fijn stof in de lucht te verminderen. Vanaf 1 maart worden ook effectief boetes uitgeschreven. Mag uw wagen de lage-emissiezone nog binnen? En hoe controleert Antwerpen uw wagen? De belangrijkste vragen opgelijst.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ook toepasbaar op Antwerpen

Niet alle Brusselse laaggeschoolde werkzoekenden kunnen op de luchthaven terecht. Ook niet als ze perfect tweetalig zijn. En evenmin als ze daarbovenop een succesvol traject bij Actiris doorlopen hebben. “Er is een arbeidsmarkt voor laaggeschoolden, ook in Brussel” zegt VUB-professor Eric Corijn in de aanloop naar de verkiezingen. “Alleen moeten we durven het roer om te gooien.”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Overleg tussen steden en gemeenten kan beter

In wakker op zondag ging het over verstedelijking. Zowel politici als wetenschappers zien heil in een zogenaamd stadsgewest. Daarbij is er meer overleg en samenwerking tussen de stad en de gemeenten errond. Nu is het vaak zo dat een gemeente een beslissing neemt die niet in overeenstemming is met beslissingen die in een buurgemeente genomen worden. En dat kan beter, klonk het vanochtend.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BRUSSEL
De drie gewesten zoeken uit waar pendelaars naar de hoofdstad hun auto kunnen achterlaten. Het Brusselse parkeerbeleid is tot nu toe een grote chaos. Brussels verkeersminister Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt de steun van Vlaanderen en Wallonië. 'Brussel is geen eiland.
'

Elke dag pendelen 360.000 Vlamingen en Walen naar de hoofdstad. Twee op de drie komen met de auto, en dat meestal alleen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse situatie heeft alvast het voordeel van de absolute duidelijkheid. Dat begon al op de verkiezingsavond zelf. Nooit eerder zag je in de uitslag twee werelden zo duidelijk weerspiegeld. Een progressieve stadskern die de diversiteit en de stedelijkheid omarmt, een stadsrand die eerder conservatieve en antistedelijke waarden belijdt en de kern beschouwt als iets waar je zo snel mogelijk binnen en buiten moet kunnen. Liefst in je eigen auto.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

“De vragende partij” had de vinger al op de wonde gelegd: veel Vlamingen ligge n wakker van het spanningsveld tussen dorp en stad, zo bleek uit de tienduizenden voorstellen van bezorgde burgers. De politieke discussies in Antwerpen en Aalst tonen dat dit spanningsveld steeds hoger op de politieke agenda komt.

“De vragende partij”