Red De Voorkempen

Overkappingssecondant maakt Voorkempen niet veel wijzer

Waar ligt die, de Hoogmolenbrug?” Toen Matthias Blondia, secondant van overkappingsintendant Alexander D’Hooge, dit antwoord gaf op een vraag uit het publiek, was het meteen duidelijk dat de aanwezigen op de infosessie over de gevolgen van het toekomstverbond voor de Voorkempen niet veel wijzer zouden worden.

De A102 tussen Ekeren en Wommelgem kan er volgens Red De Voorkempen alleen komen in een geboorde tunnel en zonder een op- en afrittencomplex aan de Houtlaan of Bisschoppenhoflaan. Het actiecomité schuift een ondertunneling van de Houtlaan en Autolei naar voor als alternatief.

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) zit vrijdag samen met 42 vertegenwoordigers van gemeentebesturen uit de Antwerpse regio. Samen bekijken ze de oprichting van een vervoersregio. Zo'n samenwerking moet zorgen voor een betere mobiliteit en vlotter verkeer in de hele regio.

Groen steunt het initiatief. “Het verkeer in en rond Antwerpen draait volledig in de soep”, zeggen Wouter Van Besien en Ingrid Pira, Groen-fractieleiders in respectievelijk Antwerpen en Mortsel. “Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Niemand is gebaat bij een boksmatch tussen de stad en de rand.”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een aantal actiegroepen uit de rand hebben een nieuw voorstel ingediend om de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen op te lossen.

Red De Voorkempen, Ondergronds, Ertbrugge, Site Ruggeveld, Rond Punt, 'tAlternatief en R11Mis stellen voor om het verkeer op de Antwerpse Ring deels af te takken naar de Singel om de files in te perken. De Singel moet dan ook meteen ondertunneld worden om de Antwerpenaar niet met alle lawaaihinder op te zadelen. Of Antwerpen dit voorstel zal smaken, wisten de actiegroepen uit de rand niet.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Red de Voorkempen houdt vandaag, woensdag, een bijeenkomst rond haar visie in het dossier van de R11bis. R11mis, de vereniging van actiegroepen, liet daarom al laten weten dat ze aanwezig zijn ter ondersteuning. "Wij delen de analyses en de conclusie van Red de Voorkempen dat het project geschrapt moet worden omdat het niet voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden", aldus R11mis.

"Vooral de verzwegen impact op de luchtvervuiling baart ons, naast de gekende andere argumenten, zorgen."