rekenhof

Het Rekenhof is een audit gestart naar de realisatie van de missing links in Vlaanderen. Welke ontbrekende schakels in het wegennet zijn intussen gerealiseerd en in hoeverre zijn de werken binnen de geraamde kosten gebleven. Dat blijkt uit een brief van het Rekenhof die Belga kon inkijken. Zo’n 20 jaar geleden werden 25 missing links opgelijst. Bedoeling was om een reeks ontbrekende schakels in het Vlaamse wegennet weg te werken. Het ging om ingrepen die de capaciteit van het wegennet ten goede moesten komen en het gemak van de weggebruiker moesten verhogen.

Door Maximilian Dörrbecker (Chumwa) - Eigen werk, using OpenStreetMap data for the background, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46834433

Geldtekort, communautaire verdeeldheid, belabberde planning: het Rekenhof fileert het Brusselse voorstadsnet GEN.

 

Het Gewestelijk Expresnet (GEN) is een van de cruciale schakels om de verkeersknoop rond Brussel te ontwarren. Het voorstadsnet biedt frequente en snelle verbindingen via het spoor aan binnen 30 kilometer van de hoofdstad. Maar al van bij de eerste plannen, eind jaren 80, tot op vandaag stapelen de problemen zich op. Dat leert een gisteren vrijgegeven doorlichting op vraag van de Kamer.

Tags: 

Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020: Elfde voortgangsrapportage 

Voortgangsrapportage Masterplan 2020 – Verrekeningen De Scheepvaart

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken, samen met ministers Ben Weyts en Bart Tommelein en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, de elfde voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020.

Pages