rijstroken

Het aantal files op de Nederlandse wegen is in de afgelopen maand opnieuw gestegen. Vergeleken met oktober 2014 groeide de filezwaarte met 16 procent. De forse groei is volledig toe te schrijven aan de drukte in de avondspitsen.

Sinds anderhalf jaar (april 2014) is er een toename van het aantal files en gelet op de economische ontwikkelingen waaronder signalen over stijgende volumes in de logistieke sector verwacht de ANWB dat de filegroei blijft doorzetten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voor het derde achtereenvolgende kwartaal is het aantal files in ons land toegenomen. Sinds april 2014 groeide de filezwaarte met ruim 8 procent.

De herstructurering van diverse knelpunten, openstelling van veel extra rijstroken maar ook de economische situatie zorgden de afgelopen jaren voor een forse daling van de filezwaarte. Aan deze daling is vanaf het tweede kwartaal van dit jaar een einde gekomen, zo meldt ANWB Verkeersinformatie. Niet alleen tijdens de spitsuren maar ook overdag stonden er meer files dan vorig jaar.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil het aantal rijstroken op de E313/E34 tussen Wommelgem en Ranst uitbreiden van zes naar tien. Zowel vanuit als naar Antwerpen wil Vlaanderen vijf permanente rijstroken én een pechstrook aanleggen. Het voorstel zit nog in een planfase. Echt definitief wordt het pas als de Vlaamse regering eind 2012, na een openbaar onderzoek, groen licht geeft.