ring rond Brussel

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoe pendelaars vanuit het oosten van Brabant in de toekomst vlotter in Brussel zullen geraken, blijft voer voor discussie. Een Leuvens onderzoek van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu naar de impact van de verbreding van de ring rond Brussel wijst op schadelijke effecten voor het milieu.

De Vlaamse regering buigt zich al geruime tijd over het fileprobleem op de ring rond Brussel (R0) en zal binnenkort bepalen hoe ze dat probleem wil oplossen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BRUSSEL - Wraakroepend misleidend, fulmineert Greenpeace. Niet twijfelen en snel beslissen, concludeert Open VLD.

Greenpeace noemt het strategisch milieueffectenrapport (MER) voor ingrepen op de noordelijke Ring rond Brussel (DS 26 januari) ‘misleidend'.

De verrassende conclusie dat inzetten op rekeningrijden, openbaar vervoer en fiets de slechtste gezondheidsscore laat optekenen, stuitte bij de milieuorganisatie op ongeloof. Zeker omdat dat scenario beter scoort bij de aparte beoordelingen voor luchtkwaliteit en geluid.