ring

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bron: Gazet van Antwerpen
 

ANTWERPEN - Op vraag van de Antwerpse sp.a ligt een belangrijke aanpassing aan het BAM-tracé op de tafel van de Vlaamse regering, zo meldt Gazet van Antwerpen. De brug van de Antwerpse Ring over het Albertkanaal zou worden vervangen door een tunnel. Ook de ingraving van andere delen van de Oosterweelverbinding wordt onderzocht.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De politiek zal ons wel altijd blijven verbazen. Sinds het voorjaar van 2010 zagen we nauwelijks iets bewegen in het dossier van Oosterweel.
En zie, nu de barometer signaleert dat er vrijdag een beslissing kan vallen in de schoot van de Vlaamse regering, valt het nieuws ineens uit de hemel.
Horizontaal staat de Ring nog steeds stil, maar verticaal beweegt er van alles. De brug over het Albertkanaal wordt een tunnel, zo vernemen we. Ook aan andere onvolkomenheden van het BAM-tracé wordt nog gesleuteld.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'Even schadelijk als 20 sigaretten' zegt sportarts Christophe Depamelaere in het Nieuwblad over de verhuis van de sportclubs in het Rivierenhof naar de oksel van de E313 met de Ring door Antwerpen.

Wandelen langs de Ring is al schadelijk, en tijdens het sporten versnelt de ademhaling nog eens, waardoor het fijn stof tot diep in de longen dringt.


tot 500 meter van de snelweg wonen 104.171 of 20% van de 511.689 Antwerpenaren

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Gazet van Antwerpen wordt uitgelegd dat alle sportclubs in Rivierenhof verhuizen, waarvan 4 naar de Oostkant, ongeveer even ver van de E 313, nog altijd veel te dichtbij om goed te zijn voor de gezondheid, maar 3 ook naar de Westkant echt in deoksel van E313 en de Ring.
Even dichtbij gelijk de Tuinwijk.
Dit is natuurlijk een crimineel plan op basis van wat vandaag bekend is.

Pages