ring

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen. De sp.a voerde zondag actie voor een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur op de Antwerpse ringweg. Zes sp.a-afdelingen hingen over evenveel bruggen over de Ring een spandoek met de slogan ’70 km per uur op de ring is rap genoeg’. Volgens sp.a stad Antwerpen zorgt zo’n snelheidsbeperking voor minder geluidsoverlast, luchtvervuiling en ongevallen.
WD
Gazet van Antwerpen 23-12-2013 pag. 17

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Amsterdam. Langdurige blootstelling aan fijnstof verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden, zelfs bij concentraties beneden de officiële Europese norm. Tot die conclusie komt een Europees consortium van onderzoekers na het analyseren van 22 studies onder 367.251 Europeanen.
Vandaag verschijnen hun resultaten online in het medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

 

 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Leden van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu hebben zondag langs de Ring en de A12 een symbolische actie tegen de verbreding van de Ring gehouden. “We willen het debat opnieuw op gang trekken.”

Langs de Ring staan verscheidene borden waarop de Vlaamse overheid trots aankondigt dat ze op die plaatsen aan een ecologische berm werk. Die borden werden echter onder handen genomen door JNM. “Kijk! Hier werken wij aan meer rijstroken, meer files, meer auto’s, meer files, meer fijn stof”, staat er nu te lezen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroep Ademloos trekt aan de alarmbel. Het Rivierenhof wordt opnieuw bedreigd door de Oosterweelverbinding.

Een ingenieursbureau onderzoekt de mogelijkheid om de Ring te verbreden voor het geval de aanleg van A102 en R11bis niet haalbaar zou zijn. Een aantal nieuw aan te leggen rijstroken zouden door het Rivierenhof lopen. "Dit is een back-upplan van de Vlaamse regering", aldus Ademloos dat op woensdag 16 oktober om 20u een infoavond organiseert in zaal Horta, Hopland 2, Antwerpen. www.ademloos.be

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat de beslissing van Antwerpen om een lagere emissiezone in te voeren mager onderbouwd is en weinig doorgepraat met de betrokken Antwerpenaars. Een moderne beleidsconsensus over zo'n groot probleem zou gebaseerd moeten worden op de beste kennis en zou er moeten komen via overleg tussen de verschillende disciplines, inclusief de medische wetenschap. Niet na één advies vanuit één discipline (transport).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlinderwijs kiest voor Kiel als tijdelijke oplossing

In de oude jeugdherberg Opsinjoorke op het Kiel komt vanaf 1 september een basisschool. Vlinderwijs, een nieuwe scholengroep, zal er minstens één schooljaar les geven. Er komt ook een kinderdagverblijf.

Vlinderwijs is een relatief nieuwe scholengroep. Hij heeft een vestiging in Stabroek en opent het nieuwe schooljaar ook een school in Berendrecht. En nu dus op het Kiel in de Eric Sasselaan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse Freinetschool De Kring krijgt met 5,3 miljoen euro het grootste deel van het geld dat de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt om bijkomende plaatsen te creëren in het onderwijs. Maar dat bedrag is voor de uitbreiding van de school. En daar wringt het schoentje want Volksgezondheid heeft de school officieus al een negatief advies gegeven door de aanwezigheid van fijn stof.

Pages