ring

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als het van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu afhangt, dan moet er geen extra wegcapaciteit gecreëerd worden op de Antwerpse ring.

Volgens de organisaties zal de Oosterweelverbinding alleen maar voor een hogere CO2-uitstoot zorgen. "En dat terwijl de CO2-uitstoot van ons land net met 21 procent naar beneden moet", klinkt het bij de milieuactivisten.

Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu gaven studiebureau Transport & Mobility Leuven de opdracht om de effecten van de uitbreiding van de Antwerpse ring op het milieu te bestuderen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bredere Brusselse ring of de nieuwe Antwerpse Oosterweelverbinding vallen niet te rijmen met de Europese klimaatdoelstellingen. Studiebureau Transport & Mobility Leuven (TML) onderzocht in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace de CO2-impact van beide controversiële infrastructuurprojecten (1). Uit de studie blijkt duidelijk dat inzetten op meer weginfrastructuur niet overeenstemt met een verantwoord klimaatbeleid.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanavond behandelt de gemeenteraad het laatste grote wapenfeit van het stadsbestuur-Janssens II: het budget voor 2013. Tegelijk start Bart De Wever deze week de inhoudelijke gesprekken over een nieuw bestuursakkoord.

Op een aantal domeinen is het duidelijk wat de kracht van verandering inhoudt: veiligheid, mobiliteit, sociaal beleid... Maar er is een ander cruciaal beleidsdomein waar ik me op basis van het N-VAprogramma en de formatienota nog geen helder beeld van heb kunnen vormen: de stadsontwikkeling.

Pages