RIVM

afbeelding

Zowel de hoeveelheid fijn stof als stikstofdioxide heeft direct invloed op de totale sterfte en de sterfte door luchtwegaandoeningen en longkanker in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht, waarbij met een nieuwe onderzoeksmethode gegevens van 7 miljoen Nederlanders zijn geanalyseerd.

afbeelding

Nederlanders leven gemiddeld vier maanden korter door de uitstoot van stikstofdioxide in het verkeer. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een analyse van de gegevens van zeven miljoen Nederlanders. 

Het was al bekend dat de gemiddelde levensduur van Nederlanders negen maanden korter is door de uitstoot van fijnstof. Door de invloed van stikstofdioxide gaat daar dus nog eens vier maanden vanaf. Zowel stikstofdioxide als fijnstof leidt tot luchtwegaandoeningen zoals longkanker.

Zowel de hoeveelheid fijn stof als stikstofdioxide heeft direct invloed op de totale sterfte en de sterfte door luchtwegaandoeningen en longkanker in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht, waarbij met een nieuwe onderzoeksmethode gegevens van 7 miljoen Nederlanders zijn geanalyseerd. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health Perspectives.

Unieke onderzoeksgrootte

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen drie jaar verbeterd. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage 2013 over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Maar voor stikstof is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar waargenomen. En de gevolgen van teveel roet voor de gezondheid blijven tot nu toe onderbelicht.

De stijging voor stikstof komt grotendeels door tegenvallende praktijkresultaten van Euro V voertuigen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Amsterdam, 17 december 2013 – De concentratie stikstofdioxide is voor het eerst sinds jaren weer gestegen, blijkt uit de vandaag verschenen jaarrapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanaf 2015 moet Nederland overal voldoen aan de Europese norm, maar dat lijkt niet te gaan lukken. Ook de fijnstofnorm waar Nederland al sinds 2011 aan moet voldoen is op plekken overschreden. Vooral in grote steden zijn er veel knelpunten waar de luchtkwaliteit slecht is door het verkeer.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de praktijk blijken er veel vragen te zijn rondom de wijze waarop luchtkwaliteit wordt bepaald. Het RIVM heeft daarom een brochure 'Bepalen van de luchtkwaliteit' samengesteld om antwoord te geven op veel gestelde vragen over luchtkwaliteit, zoals gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, beleid en het bepalen van de luchtkwaliteit.

Pages